Tromsø er i gang

Tromsø lokallag av Folkeaksjonen ble dradd i gang den 4. mars 2009. På et godt besøkt møte på studenthuset Driv meldte det seg ca. 10 personer som spesielt interesserte aksjonister. De har i ettertid hatt jevnlige møter og har utpekt tre medlemmer som frontfigurer. Disse er Karoline Albrigtsen, Njål Kvendseth og Stein Elvevold. Sistnevnte fungerer som kontaktperson utad og kan nås på mailadresse selvevol@online.no og telefon 93235216. 

Tromsølaget legger vekt på at aksjonen også omfatter det som på oljebyråkratspråket heter Troms II, men som i virkeligheten er sokkelen utenfor Senja.

Torsdag 23. april skal vi ha en markering på Stortorget i Tromsø med appeller og kulturinnslag. Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men vi har sikret oss den mangeårige kystforkjemperen Svein Johansen som appellant og Karlsøy Prestegård som musikere. I tillegg blir det appeller fra unge, lokale aktivister og musikk fra lokale Tromsø-band. Vi tror dette kan bli bra og håper å se mange mennesker der.

Du får vite mer på denne sida, som vil bli oppdatert kontinuerlig.