Lansering av ny kampanje - den oljefrie kontinentalsokkelen

Kartet over den norske kontinentalsokkelen er preget av olje og gassvirksomhet. Oljeselskapene har fått tildelt sine blokker og lisenser, fra sør i Nordsjøen til nord i Barentshavet. Men utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har de ikke sluppet til.

Her er kartet blankt. Dette er en stor seier for Folkeaksjonen og våre støttespillere.

Vi gjør dette tydelig ved å ta hevd over området og dele ut "lisenser" til alle næringsdrivende, som er helt avhengig av at dette området forblir oljefritt.  Vi prioriterer det levende økosystemet, bærekraftig matproduksjon og et næringsliv for framtida!

De blå, oljefrie Leve havet-blokkene, utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja viser resultatet av en lang kamp for å bevare de unike naturverdiene i et av verdens mest produktive og verdifulle havområder, mot trusselen som oljeindustrien utgjør. Nå kan din bedrift søke om ei oljefri Leve Havet-blokk og bli fadder for en del av havområdet vårt.

Klikk her for å søke, fyll i info og skriv en setning om hvorfor det er viktig for din bedrift/organisasjon at disse havområdene forblir oljefrie. 

Seks grunner til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt:

  • Verdens største torskebestand, skreien, har sine viktigste gytefelt her.
  • Norges fiskerinæring er helt avhengig av et fungerende økosystem i disse områdene.
  • Den rike marine naturen skaper optimale forhold for flere hvalarter.
  • Et oljeutslipp i disse områdene kan få katastrofale følger for fiskeriene, sjøfugl og hele økosystemet.
  • Turistnæringa er avhengig av at naturen i området bevares som ren og uberørt, for å opprettholde regionens positive omdømme og verdi som reisemål.
  • For å nå FNs klimamål må det meste av verdens kjente fossile ressurser forbli urørt og da bør områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja være øverst på lista over havområder som må forbli oljefrie.

Lofoten, Vesterålen og Senja er ett av få norske havområder som fortsatt er oljefrie. Dette har vi i Folkeaksjonen fått til takket være bred støtte fra næringslivsaktører, organisasjoner og folk over hele landet. Nå kan din bedrift søke om ei oljefri Leve Havet-blokk. Støtten hjelper med å nå målet om et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Rettighetshaverne, som tildeles en oljefri blokk, er med å verne dette området fra undersøkelser, leteboring eller utvinning av mulige petroleumsforekomster. Vi prioriterer det levende økosystemet, bærekraftig matproduksjon og et næringsliv for framtida!

Søkeportal oljefrittkart.folkeaksjonen.no