Ekstraordinært Landsmøte er gjennomført

Det ekstraordinære Landsmøtet ble avholdt online lørdag 18.mars. Noen fra styret, sekretariatet og møteledere var fysisk tilstede i Oslo.

Det var rundt 50 stykker tilstede, derav 46 med stemmerett.
Leder Bente Kristine Lorentzen starta møtet med leders tale før møteledere Ola Solberg Christoffersen og Vilja Helle Bøyum leda alle delegater strukturert og tydelig gjennom hele møtet. Det var mange gode innlegg og diskusjoner, særlig rundt hovedsaken, som var fordeling av egenkapital.

Når det gjelder fordeling av egenkapital ble følgende vedtak gjort:

Vedtak: Landsmøtet bekrefter at i tråd med vedtaket fra landsmøtet 2022, skal Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja legges ned. Gjenværende økonomiske midler etter avslutning av regnskapsåret 2023 fordeles følgende: 45% av egenkapitalen går til Natur og Ungdom, 45% av egenkapitalen går til Norges Fiskarlag, 10% av egenkapitalen går til Folkeaksjonen Leve Havet. 

Folkeaksjonen Leve Havet er en nylig oppretta organisasjon av tidligere medlemmer av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Fordi det nåværende styret kun er valgt til å styre fram til 15.september, ble det gjort nytt valg av styre for endelig økonomisk og administrativ avvikling av Folkeaksjonen. Dette styrets mandat ble også vedtatt på det ekstraordinære landsmøtet.

Styret for endelig økonomisk og administrativ avvikling tiltrer i etterkant av Folkefest, 15.september, og består av: 
Ingrid Skjoldvær, Vågard Erdahl Nyaas og Elin Østvik

I det nåværende landsstyret sitter fortsatt Bente Kristine Lorentzen (leder), Daniel Weiss (1.nesteleder), Mina Rosenvinge (2.nestleder) og Theo-Amandus Krogstad (styremedlem).
I tillegg ble Tiril Holm Auby ble valgt inn som nytt styremedlem, fordi Calum McIntyre går ut av styret.

Varamedlemmer: 
1. Ingrid Klein Hedlund
2. Therese Hugstmyr Voie
3. Roy-Willy Hansen