1. mai for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Vi oppfordrer alle til å bruke denne solidaritetsdagen til å fremme kravet om en oljefri framtid for Lofoten, Vesterålen og Senja med grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Se oversikt over hvor i landet du finner paroler for et oljefritt LoVeSe på 1. mai nederst på sida. 

1. mai er en dag full av tradisjoner, men også en dag for framtidens samfunn. Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært viktig i 1. mai-togene i flere norske byer gjennom en årrekke. Det vil den være i år også. Et ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til fornybare jobber for framtida og til verdiskapning på naturens premisser.

Vi håper så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet og gå under en parole for oljefrie havområder dersom det er en slik i ditt lokale 1.mai-tog! Ta eventuelt initiativ til å organisere en parole selv og meld den opp på lista. Les mer om hvordan man organiserer en parole her.


Hvorfor gå under parole for oljefrie havområder?
Kravet om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er bredt forankret i en rekke fagforeninger, politiske partier, i miljøbevegelsen, fiskeriorganisasjonene og blant flertallet i den norske befolkning. Vi trenger flere grønne jobber, ikke flere oljejobber!

Som et rikt oljeproduserende land har Norge bidratt til å skape de klimaproblemene verden nå står ovenfor. Tida har kommet for oljelandet Norge til å omstille seg. Den omstillinga må starte med at vi gir våre aller mest sårbare og rike havområder varig vern mot oljevirksomhet.

Vi oppfordrer alle til å bruke denne solidaritetsdagen til å fremme kravet om en oljefri framtid for Lofoten, Vesterålen og Senja.


Meld inn din parole

Meld opp din/deres parole til Folkeaksjonen så den kommer med på vår offentlige liste over paroler landet over. Send en mail med tid og oppmøtested til ingvild@folkeaksjonen.no.


Husk å ta bilder!
Ta bilder fra arrangementene og tagg oss på sosiale medier med @folkeaksjonen + hashtagene: #levehavet #oljefritt #lovese #1.mai

 

Oversikt over paroler for oljefritt LoVeSe:
Informasjon kommer.

 

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.