Gå med Folkeaksjonen på 1.mai

Hold fana høgt. Vi vil fortsette å stå på til vi har et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja med grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Se oversikt over hvor i landet du finner paroler for et oljefritt LoVeSe på 1. mai nederst på sida. Se arrangement på facebook her.

1. mai er en dag full av tradisjoner, men også en dag for framtidens samfunn. Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært viktig i 1. mai-togene i flere norske byer gjennom en årrekke. Det vil den være i år også. Et ja til et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til fornybare jobber for framtida og til verdiskapning på naturens premisser.

Vi håper så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet og gå under en parole for varig oljefrie havområder dersom det er en slik i ditt lokale 1.mai-tog! Ta eventuelt initiativ til å organisere en parole selv og meld den opp på lista.


Hvorfor gå under parole for varig oljefrie havområder?
Kravet om varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er bredt forankret i en rekke fagforeninger, politiske partier, i miljøbevegelsen, fiskeriorganisasjonene og blant flertallet i den norske befolkning. Vi trenger flere grønne jobber, ikke flere oljejobber!

Som et rikt oljeproduserende land har Norge bidratt til å skape de klimaproblemene verden nå står ovenfor. Tida har kommet for oljelandet Norge til å omstille seg. Den omstillinga må starte med at vi gir våre aller mest sårbare og rike havområder varig vern mot oljevirksomhet.

Vi håper så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet, feire fortsatt oljefritt LoVeSe og gå under parolen "Varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja".

Meld opp din parole

Meld opp din/deres parole til Folkeaksjonen så den kommer med på vår offentlige liste over paroler landet over ved å sende en mail elisabeth@folkeaksjonen.no.


Husk å ta bilder!
Ta bilder fra arrangementene og tagg oss på sosiale medier med @folkeaksjonen + hashtagene: #levehavet #oljefrittlovese #varigoljefritt

 

Oversikt over paroler for et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

 

kommer!