Vardebrenning- for havet og en oljefri fremtid

FNs siste klimarapport viser alvoret i klimakrisen og IEA fraråder ny oljeleting, mens mange norske politikere virker uinteressert i å endre kurs. Oppfordringene fra FN og IEA peker i én klar retning: oljealderen er forbi.

På det norske sokkelkartet er det kun ett sammenhengende oljefritt område: Lofoten, Vesterålen og Senja – resultatet av en lang kamp, kjempet av mange. Likevel er LoVeSe, som eneste fortsatt oljefrie areal, fortsatt under press. Området mangler fortsatt status som varig oljefritt, til tross for at det er flertall på stortinget for det.


Norske politikere har bestemt seg for å verne 30% av havet innen 2030 og begrense globale oppvarming til under 1,5C.
Rapportene fra bl.a. FN og IEA understreker at fremtiden er fornybar, og LoVeSe er det perfekte startpunktet for punktumet for det norske oljeeventyret, der vi tydelig sier ja til en oljefri framtid.

Gjennom vardebrenninger over hele landet, oppfordrer vi våre allierte til en felles aksjonsdag for å vise norske politikere at vi står sammen for en mer ambisiøs politikk for varige oljefrie havområder - særlig i våre mest sårbare økosystemer, som finnes langs store deler av den norske kysten.  

Når: lørdag 4.september 
Tidspunkt: mellom 17-21
Hvor: dere bestemmer sted 
Hvordan: Organiser gjerne en aksjon for å best mulig få fram budskapet. Du kan også lage en symbolsk varde i din egen hage, samle en gjeng på torget, på stranden, eller på en fjelltopp. Brenn eit bål i bålpanne/ på egna tilrettelagt bålplass.

Fyll i skjemaet for å registrere din vardebrenning:

https://forms.gle/kZi18Z2xgeEF4C559

Ta gjerne bilder og del i sosiale medier,
tag @folkeaksjonen og #varigoljefritt.