Ny utlysning av Folkeaksjonens oljefrie Leve Have-blokker!

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja utlyser årets 3. konsesjonsrunde for svært verdifulle deler av av norsk kontinentalsokkel – Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå kan organisasjoner og fagforeninger søke på tildelingen av oljefrie blokker.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i vår lansert kampanjen “Den oljefrie kontinentalsokkelen” hvor bedrifter kan søke om å få tildelt en oljefri blokk i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Hittil har 26 bedrifter støttet kampen om et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ved å søke og få tildelt en oljefri blokk. 

 

“Sokkelkartet er et eksempel på hvor mye makt olje- og gassektoren har fått til å definere og eie én av folkets viktigste fellesressurser, nemlig havet. Gjennom denne kampanjen gir vi de som er avhengige av et rent hav uten olje- og gassnæringen muligheten til å ta tilbake eierskapet” sier Daniel Weiss, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 

 

Nå kan også organisasjoner søke om å få tildelt en oljefri “Leve Havet-blokk”, og være med på å vise hvor mange som er avhengige av et rent og oljefritt LoVeSe. Bedrifter og organisasjoner kan søke på det oljefrie kartets nettside: oljefrittkart.folkeaksjonen.no. Søknadsfristen for denne konsesjonsrunden er 8. august kl 12:00 og tildeling vil foregå fortløpende etter dette. Folkeaksjonen ønsker alle aktører som ønsker å prioritere levende økosystem, bærekraftig matproduksjon og et næringsliv for framtida velkommen til å søke!

 

“Langs hele den norske sokkelen finnes det unike og verdifulle marine økosystemer.  Gjennom god ressursforvaltning og fornybare næringer som f.eks. fiskeri og turisme, skaper disse store verdier for fellesskapet og trygger arbeidsplasser over hele landet, nå og for framtida. Utlysningen av disse oljefrie blokkene reflekterer ikke bare folkets ønske om å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt, men viser også at det går an å velge en framtid hvor viktige naturressurser og framtidens fornybare næringer ikke lengre er nødt til å vike for olje- og gassnæringen. Heller tvert imot” argumenterer Weiss i utlysningsbrevet.