Flere ordførere i Sør-Troms ønsker å definere seg ut av naboskapet til vårt desidert mest produktive havområde. Uklokt, mener Folkeaksjonen. 

De siste dagers utspill fra sentrale Arbeiderpartifolk i Nordland og Rogaland er godt nytt for havet, fisken, sjøfuglene og alle som lever av vår rene natur og rike marine ressurser. Det er på tide å få lukket denne saken som har bidratt til så stor usikkerhet i næringslivet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Stor seier på veien til et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nylig utførte oljeselskapene omfattende seismiske undersøkelser i Barentshavet og Norskehavet. Dette utløste nok en gang store protester blant lokale fiskere fordi de mente at viktige fiskeslag som sei og blåkveite ble skremt av seismikken.

Liten sølvfisk med budskapet LEVE HAVET. Rundt din eller din kjæres nakke, håndledd eller brukt på din spesielle måte. Her kommer alt du behøver for å være en av de første som støtter aksjonen på denne måten.

I dag holder Industri Energi og Fellesforbundet en politisk markering på Youngstorget med slagordet «oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!». Utsagnet mangler en realitetssjekk. 

Det er, dessverre, fremdeles et aktuelt tema å diskutere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE) for olje- og gassutvinning. 

I etterkant av den store dagen for vardebrenning, leser vi daglig artikler og apeller. Her gjengir vi apellen av Christoffer Ellingsen på Sortland. Den står forøvrig i dagens Bladet Vesterålen som anbefales for den ivrige leser.

I mars-april er bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fødehjemmet til mange fiskeslag

Sider