Ekstraordinært Landsmøte 2023

18.mars avholdes ekstraordinært landsmøte i Folkeaksjonen. Møtet avholdes digitalt, kl 12:00. Dette blir et avsluttende landsmøte der det skal stemmes over hvem som skal få overskuddet fra Folkeaksjonen etter nedleggelsen. 

Påmelding og stemmerett 

Alle medlemmer i Folkeaksjonen som har betalt kontingenten sin i 2021 eller 2022 har mulighet til å delta på landsmøtet med stemmerett. Du kan melde deg på landsmøtet ved å fylle ut dette skjemaet: Lenke til påmeldingskjema Påmeldingsfrist er onsdag 15.mars.

Saksliste og sakspapirer

Det er mulig for medlemmer å sende inn endringsforslag til meldte saker eller forslag til uttalelser de ønsker behandlet på det ekstraordinære landsmøtet. Frist for å sende inn forslag til egne saker var lørdag 25.februar 2023.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelige i menyen til venstre og kan lastes ned. 

Tidsplan for møtet med sakspapirer blir tilsendt alle påmeldte i forkant av ekstraordinært landsmøte.

Teknologisk eller annen bistand

Vi vil ha en egen person tilgjengelig i forkant av og under landsmøtet for å bistå hvis medlemmer har spørsmål eller opplever tekniske problemer. Dersom du har noen andre spørsmål angående gjennomføringen av landsmøtet, eller om du ønsker hjelp med å utarbeide sakspapirer eller saksforslag, kan du ta kontakt med styreleder Bente (bente@folkeaksjonen.no).

Lokale samlinger 

Vi har satt av midler til at medlemmer i lokallag kan samles i forkant og i forbindelse med det ekstraordinære landsmøtet. Ta kontakt med styreleder Bente (bente@folkeaksjonen.no) hvis ditt lokallag ønsker å gjennomføre en slik samling.

 

 

Foto: Espen Mortensen