Folkeaksjonen jobber for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Om Folkeaksjonen

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en landsomfattende folkeaksjon som arbeider for å hindre at de kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet (Nordland VI og VII, og Troms II).

Folkeaksjonen ønsker å ta vare på og utvikle Lofoten, Vesterålen og Senjas natur og ressurser, og aktivt satse på de etablerte fornybare og bærekraftige næringene i regionen.

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen.

Folkeaksjonen ble stiftet 17. januar 2009, som en sammenslåing av Lofotaksjonen og Vesterålsaksjonen. Mellom landsmøtene er landsstyret i Folkeaksjonen øverste organ. Folkeaksjonen er partipolitisk uavhengig.