Fylkeskommunal støtte til folkeaksjonen

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen har fått 150.000 kroner fra Troms fylkeskommune og 70.000 kroner fra Nordland fylkeskommune.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen har fått 150.000 kroner fra Troms fylkeskommune og 70.000 kroner fra Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd for næring og kultur i Troms fylkeskommune, Knut Werner Hansen, har bevilget hele det omsøkte beløpet på 150.000 kroner. Fra Nordland fylkeskommune er det fylkesråd for miljø og kultur, Marit Tennfjord, som har bevilget 70.000 til prosjektet “Likeverdig diskusjonspartner”.

 

Folkeaksjonens søknad til de to fylkeskommunene begrunnes med at oljeindustriens overlegne økonomiske midler fører til et demokratisk underskudd i debatten. 

 

Leder i Folkeaksjonen, Gaute Wahl, er svært glad for tildelingen.

 

- At vi får denne støtten viser at fylkespolitikerne også ser den økonomiske ubalansen i debatten. Oljeindustrien bruker store summer på markedsføring for å påvirke folk og politikere. Vi ser denne tildelingen som en anerkjennelse av vår rolle som kritisk motrøst. Vi vil bruke pengene til å spre mer kunnskap om saken gjennom å arrangere folkemøter, spre informasjonsmateriell og utvikle hjemmesiden vår, sier Wahl.

 

I begrunnelsen fra Troms fylkeskommune heter det at Folkeaksjonen får midlene til å drive bærekraftig næringsutvikling. Folkeaksjonen ønsker å vise at det finnes bærekraftige alternativer til oljeindustrien. 

 

- Vi ønsker å få fram hvordan oljevirksomhet ødelegger for de bærekraftige næringene vi allerede har. Samtidig vil vi peke på andre alternativer som er mer miljløvennlige, mer realistiske og som skaper flere arbeidsplasser enn en eventuell oljevirksomhet, avslutter Wahl.

 

Ønsker du ei bærekraftig framtid for Lofoten og Vesterålen uten oljevirksomhet? Bli med i Folkeaksjonen!