Norges Kystfiskarlag avdeling Bø med viktig vedtak

Norges Kystfiskarlag avdeling Bø avviklet sitt årsmøte 13. november 2016, og fattet et vedtak om fortsatt oljefritt LOVESE, melder leder Stig Pedersen

Vi gjengir vedtaket i sin helhet her:

"FORTSATT OLJEFRITT LOVESE

Årsmøtet fattet følgende vedtak om fortsatt oljefritt LOVESE:

Årsmøtet reagerer på at det på ny tas til ordet for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Sameksistens mellom olje og fisk går ikke på den smale sokkelen utenfor LOVESE. Beste bevis for dette var Oljedirektoratets frikjøp i 2009. En konsekvensutredning er en ny runde med innhenting av data med seismikk. Og resultatet vil bli katastrofalt for fiskerne i de aktuelle områdene. Det har fiskerne erfart fra tidligere år med seismikkskyting.

Stig Pedersen, leder i NKF avd. Bø (Foto: Mareno Leonardsen)

Det snakkes om ringvirkninger av oljen, at det skal gi arbeidsplasser til lokalsamfunnene. Hvor mange blir det? Lokalpolitikere, fylkespolitikere og rikspolitikere her ved stortingspolitikere må slutte å føre det norske folk bak lyset. De vet eller burde vite at stortinget før sommerferien 2011 forandret petroleumsloven etter press fra ESA, for her gjelder fri flyt ideologien. Slik at distriktspolitiske hensyn ikke lenger er grunnlag for å pålegge oljeselskapene et bestemt basevalg. Det er derfor ikke lenger opp til politikerne å bestemme om oljevirksomheten utenfor kysten av Nord-Norge skal gi ringvirkninger i landsdelen, men opp til oljeselskapenes økonomiske kalkyler og omdømmemessige valg. Dette er en ting innbyggerne i regionen må ta inn over seg.

Ny forskning på polartorsk og hyse viser at små mengder olje kan gjøre stor skade på fiskeegg/larver. En annen sak er det som kom frem i et forskningsprosjekt som forskning.no har offentliggjort hvor det viser at oljeutslipp gjør stor skade på fisk i lang tid etter at oljerestene har forsvunnet fra vannoverflaten og strendene. Oljen kan også bli farligere når den brytes ned i naturen. Forskerne så tydelige tegn på at giftstoffene i olje kan gi skader på DNA som kan forstyrre når tid fisken skal gyte. Dette må de samme politikerne ta med seg og ikke være så blåøyd i sin fremferd, men tydeligvis lever de etter ordtaket som sier: ute av syn ute av sinn. Årsmøtet påpeker at dette er nye momenter som folk burde ta innover seg og krever derfor et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Årsmøtet viser ellers til lagets tidligere vedtak og uttalelser gjort i denne saken."