Varder for et reint hav

Lokale lobbyister for oljenæringa har gjennom en rekke avisinnlegg argumentert for å åpne opp Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring ved å sette i gang en konsekvensutredning. Dette er vi i Senja lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sterkt imot. 

Bli aktiv eller start et lokallag!

Er det ikke lokallag der du bor, og du ønsker jobbe aktivt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – ja da kan du starte et eget lokallag!
DEBATTINNLEGG I FISKERIBLADET  | SENJA LOKALLAG
Store aktører i reiselivet, fiskeriorganisasjoner og Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet er også kritisk til å åpne opp den smale sokkelen utenfor våre hvite sandstrender for oljeleting. 

Oljenæringen har allerede fått utnytte store deler av Nordsjøen og Norskehavet som leteareal. Deler av fiskebankene på Tromsøflaket er omdøpt til «Goliat» og «Snøhvit». Nordvest for Snøhvitfeltet har en ny del av Barentshavet fått navn etter en politiker fra Brevik i Telemark: «Johan Castberg». Det var riggselskapet Transocean som gjorde dette oljefunnet. Samme selskap var ansvarlig for det enorme oljeutslippet fra Deepwater Horizon ulykken i Mexicogulfen i 2010. 

I månedsskifte mars-april starter algeoppblomstringen i havet. Store mengder raudåte, som beiter på mikroalger nær havoverflaten, er i sin tur mat for fiskelarver og stimfisk som sild og lodde. Senere på våren starter hekketiden til sjøfuglene. Da er de tett konsentrert i området og passer på eggene og ungene sine. De henter fisk fra havet. Det er lett å se for seg at et oljeutslipp utenfor Værøy, Røst, Bleiksøya eller en av de andre fuglekoloniene våre i hekketida ville innebære en dyretragedie for arter som lunde, lomvi, krykje, alke, storskarv og ærfugl. Mange hundre tusen sjøfugl ville være i faresonen. Fugl som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. 

Fiskeegg og fiskelarver har ikke mulighet for å svømme bort fra ubehageligheter, det være seg støy fra seismikkskip eller lukten av olje, fordi de har begrenset mulighet til å bevege seg. Bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inneholder viktige gyteområder for mange fiskeslag, deriblant torsk og hyse. Forsøk nylig gjort av forskeren Elin Sørhus ved Universitetet i Oslo viser at egg fra hyse kan rammes hardt selv ved relativt lave oljekonsentrasjoner. Små oljedråper fester seg til de klebrige hyseeggene, og oljeeksponeringen skader hjerteutviklingen hos hyseyngelene og overlevelsen blir veldig lav. 

For kystfiskerne og hvalsafariturismen, som bruker små båter, vil det være alvorlig nok om silda, skreien, spekkhuggerne og knølhvalene unnviker et oljeutslipp og svømmer langt ut fra kysten. Fiskeoppdretterne er låst til sine lokaliteter, og laks i olje klinger neppe så godt i de kresne markedene i Frankrike og Japan. Selv et mindre oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan derfor få katastrofale følger både for reiseliv, fiskeri, fiskeoppdrett og for deler av økosystemet. Det foreligger allerede nok informasjon til å trekke denne konklusjonen. 

Vi i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja jobber for at skreien, sjøfuglene, fiskelarvene og de hvite sandstrendene i framtiden får være i fred for seismikk og oljeutslipp. 12. mars blir det tent varder langs hele Norskekysten for å markere dette.