Lørdag er det folkets klimamarsj

Skal vi klare å kutte i de norske klimagassutslippene og ta vare på naturen i havet, må oljen og gassen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bli liggende.

Denne helgen er det planlagt store demonstrasjoner over hele landet i forbindelse med at verden samles til klimaforhandlinger i Paris. I Norge arrangeres Folkets klimamarsj flere steder, blant annet inviterer lokallagene i Harstad og Trondheim til å delta i markeringene.

Olje- og gassvirksomheten er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge, og en av de største kildene til utslipp av gasser med forsurende effekt.1

Oljeindustrien er den største klima-forurenseren i Norge

 

For å unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer må ¾ av de oppdagede olje, gass og kullreservene bli liggende under bakken. Ved å holde Lofoten, Vesterålen og Senja fri for olje- og gassvirksomhet viser vi verden at vi er villige til å la noe av oljen og gassen bli liggende under bakken, samtidig som vi tar vare på et viktig gyteområde for fisk og viktig havnatur.

Forsuring kan skade livet i havet
Utenfor Røst i Lofoten, ligger verdens største kaldtvanns-korallrev. Dette er en av de mange viktige organismene i havet som kan bli påvirket av klimaendringene. Når vi slipper ut klimagassen CO2, bindes mye av gassen opp i havet. Økt COi havet fører til mindre av stoffet karbonat, som brukes av koraller og andre dyr med skjell til å bygge seg sterke.2 

Her kan du se en liten kort-film på engelsk om hvordan klimagassutslipp påvirker livet i havet:


 

1, 2 Kilde: Miljøstatus.no
 

Lik oss på Facebook: