Gratulasjonshilsen fra Nordland Fylkes Fiskarlag

I anledning Folkeaksjonens fem-års jubileum har vi innvitert våre støttespillere til å komme med en gratulasjonshilsen. Første gratulant er Nordland Fylkes Fiskarlag ved daglig leder Steinar Jonassen

GRATULERER MED 5 ÅRS AKTIVT OG GODT ARBEID

Nordland Fylkes Fiskarlag vil gratulere Folkeaksjonen med 5 års stort og svært nyttig engasjement mot petroleumsvirksomhet i LO-VE-SE. Jeg er meget glad for det initiativet som ble tatt for 5 år siden og Folkeaksjonens arbeid mener jeg langt på vei har bidratt til at vi står der vi står i dag.

Det folkelige engasjementet som har vært vist, der også fiskerne i stor grad har sluttet opp om. Folkeaksjonen har i sterk grad vært med på å underbygge budskapet.

Vår kamp mot petroleumsvirksomhet i LO-VE-SE er ikke over og vi må arbeide aktivt også i de kommende årene. Stå på Folkeaksjonen! Vel blåst i 5 år og lykke til med de neste 5.

Med hilsen

NORDLAND FYLKES FISKARLAG
Steinar Jonassen
Daglig leder