Styret i Folkeaksjonen for perioden 2018-2019

Styret ble valgt av landsmøtet på Senja, lørdag 1. juni 2019, og har en god balanse av erfarne og nye styremedlemmer.

 

Leder:
Odd Arne Sandberg (f. 1960)
Telefon: 990 41 242

Odd Arne Sandberg (f. 1960) bor i Kabelvåg. Han har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, før det var han aktiv i Lofotaksjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV, som han representerer i kommunestyret. Ved siden av ledervervet jobber Odd Arne som lærer på Lofoten Folkehøgskole

 

Nestleder:
Ingrid Skjoldvær (f. 1993)
Telefon: 977 02 181

Ingrid Skjoldvær kommer fra Sigerfjord i Vesterålen. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun gikk av som leder i januar 2018. Hun har også sittet i sentral- og landsstyret i Naturvernforbundet (2015-2017) og vært aktiv i Folkeaksjonen siden starten. Ingrid har lang erfaring i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun har også vært talsperson for klimasøksmålet og en tydelig stemme mot olje i Arktis. 

 

Monica Amsen (f. 1983)
Monica Amsen er yrkesfisker med egen sjark i Andøy kommune. Hun har stort engasjement for betydninga av de marine ressursene. Amsen har vært aktiv og deltakende i Folkeaksjonen, og ble innvalgt i landsstyret første gang i 2015. Hun har også fast plass i styret i Andøy fiskarlag.

 

Daniel Weiss (f. 1986)
Daniel Weiss kommer fra USA, og fyttet til Norge for snart sju år siden. Han er for tiden ph.d-stipendiat på NTNU, der han arbeider med sosial ulikhet innenfor helse. Weiss er vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 2013. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk. 

 

Vågar Erdahl Nyaas (f. 1989)
Vågar Erdahl Nyaas er utdannet arkitekt og bor i Kabelvåg. Han flyttet tilbake til Lofoten i 2018 for å jobbe som prosjektleder for overordnet planarbeid i Vågan kommune. Vågard har tidligere vært nestleder i Folkeaksjonen og har sittet i valgkomiteen og landsstyret før det. Fra 2009 - 2011 var Vågard medlem av sentralstyret til Natur og Ungdom hvor han arbeidet med olje- og klimapolitikk.

 

Tiril Auby (f. 1985)
Tiril Auby er opprinnelig fra Tønsberg men er nå bosatt i Stamsund. Hun er utdannet styrmann og har sitt daglige virke som andrestyrmann på Hurtigruta. 

 

Varamedlemmer til landsstyret:

  • Ola Skjeseth, Svolvær
  • Ingrid Klein Hedlund, Harstad
  • Gaute Eiterjord, NU, Oslo
  • Kaja Marie Nyland, Kabelvåg
  • Einar Luring Sletten, Oslo
  • Bjørnar Nicolaisen, Andøya
  • Yngve Larsen, Andøya