Historien

I 2009 lå alt til rette for at petroleumsindustrien skulle få innpass i de dyrebare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – eller det som Oljedirektoratet omtaler som Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Siden da har Folkeaksjonen jobbet iherdig for at akkurat det ikke skulle skje. Og vi har lyktes! Over ti år senere har vi fremdeles oljefrie havområder. Dette er én av Norges viktigste og største miljø-, natur-, og næringsseiere.

Folkeaksjonen Lofoten, Vesterålen og Senja ble etablert 17. januar 2009, og var en sammenslåing av Lofotaksjonen og Vesterålsaksjonen. 

Gjennom årene har det blitt lagt ned en enorm innsats i å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fri for petroleumsvirksomhet.  

Folkeaksjonen har siden starten mobilisert tusenvis av aksjonister, fiskere, politikere, ungdommer, næringslivsaktører, organisasjoner og vanlige folk, som alle har bidratt til å holde noen av Norges mest sårbare havområde fri for petroleumsvirksomhet. I over 11 år har Folkeaksjonen holdt vardebrenninger over hele landet, holdt folkefester og ulike faglige og festlige arrangementer, hold landsmøter og lokallagssamlinger, møtt politikere på Stortinget, skrivet mediesaker og hatt kampanjer i  sosiale medier, gitt innspill til politiske dokumenter, bidratt til kunnskapsinnhenting, samarbeidet med næringslivet, frivillig organisasjoner og forskningsmiljøer, og vært ut på havet. Organisasjonen har hele veien vokst og i 2021 var vi over 7.000 medlemmer!

Gjennom vårt arbeid, og takket være våre medlemmer og støttespiller, har vi oppnådd mye! Når organisasjonen ble stiftet var det få partier som ønsket å verne disse områder fra petroleumsvirksomhet. Fiskeriorganisasjonene og mange andre lokale var sikker på at oljeindustrien var på vei inn i «våre» havområder uansett hva vi gjorde. Men de var likevel klar for å kjempe. I 2009 ble Folkeaksjonen til og med møtt med argumenter om at daværende utenriksminister i USA, Condoleezza Rice, skulle dirigere et hangarskip inn i Vestfjorden om ikke området ble åpnet for petroleumsvirksomhet. I dag har mange i fiskerinæringen og lokalbefolkningen tro på at petroleumsindustrien aldri kommer til å få lov å utvinne i disse havområdene. Alle ungdomspartier bortsett fra én (Frp ungdom) og alle moderpartier bortsett fra Frp og Høyre – samt et Stortingsflertall – ønsker ikke å åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet (mange vil verne for alltid!), alle statens miljøeksperter fraråder petroleumsvirksomhet i disse områdene, USA oppfordrer Norge til å stanse all oljeproduksjon i Arktis, og mange hvisker i gangene at selve oljelobbyen har gitt opp å få gjennomslag for å sette i gang petroleumsvirksomhet her. 

Vi har vunnet mye! Men kampen er fortsatt ikke helt vunnet. På tross av kunnskapen som foreligger, er det noen som fortsatt ønsker å åpne Norges mest produktive og sårbare havområder for petroleumsvirksomhet. Lokalbefolkningen i Lofoten, Vesterålen og Senja har klart seg i tusenvis av år uten olje, selv etter at oljealderne kom i gang for fullt. I framtiden skal verken lokalbefolkningen eller Norge som land leve av, eller spise oljen, -vi skal leve av, og spise fisken – den samme fisken har forsynt, og framover vil forsyne hele landet og hele verden med mat. Denne fisken vokser opp rett under overflaten i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

 

Under, finner dere en oversikt på noen av organisasjonens største seiere og høydepunkter.

 

 • 2009

  Begynnelsen

  Lofotaksjonen og Vesterålsaksjonen hadde jobbet mot oljevirksomhet siden 2005, og i 2009 var tiden inne for å slå sammen disse og starte en felles, landsomfattende organisasjon. Den fikk navnet Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og ble offisielt stiftet med pomp og prakt i Svolvær 17. januar. Vedtekter og politisk plattform ble vedtatt, og et landsstyre med Gaute Wahl som styreleder ble satt. Lokallag ble etablert flere steder og første landssamling ble arrangert.

   

  Lokallaget på Sortland startet tradisjonen med vardebrenning mot oljeboring, en sterk markering som er blitt en landsomfattende tradisjon.

    

  53 000 underskrifter mot oljeboring ble overlevert av Folkeaksjonen til Ap, Sp og SV. I regjeringsforhandlingene mellom de tre partiene, ble det enighet om å ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring den regjeringsperioden. En stor seier for Folkeaksjonen!

 • 2010

  Fiskemat ikke oljefat

  Folkeaksjonen benyttet 1. mai-arrangementer flere steder i landet for å markere motstand mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I Svolvær ble dette den parolen med desidert størst oppslutning.

   

  Folkeaksjonen arrangerte sommeren 2010 en stor folkefest i samarbeid med NU i Kabelvåg. Paneldebatt, marked og flotte artister ga saken stor oppmerksomhet.
   

  Mat har alltid vært viktig for folkeaksjonen, da vern av LoVeSe i stor grad handler om å ta vare på våre viktigste matressurser. På våre arrangementer står derfor god sjømat sentralt og ideen med å lage en kokebok ble lansert. Kjente kokker og skribenter bidro til at vi i 2010 kunne gi ut den flotte kokeboka SE TORSKEN!
   

 • 2011

  Adopter en torsk!

  Dette året lanserte Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja kampanjen Adopter en torsk, og i Oslo ble det arrangert et massivt fakkeltog mot oljeboring hvor over 12000 mennesker deltok.

 • 2013
  Davids kamp mot Goliat

  Medlemstallet økte og det ble stadig flere lokallag.  Det ble brent varder på hele 80 steder rundt om i Norge - noen til og med i utlandet. 
  Det var valgår og folkeaksjonen mobiliserte kraftig i forkant av valgkampen. Det ble arrangert nye folkefester både i Kabelvåg og i Svolvær. 

  Folkeaksjonen engasjerte folk til å sende brev til Knut Arild Hareide og Trine Schei Grande med oppfordring til ikke å støtte en regjering som ville åpne for oljeboring.

  Da nyheten om at Høyre og Frp var kommet til en avtale med Venstre og Krf som innebar nye fire år med fredning av våre rike havområder sto jubelen i taket. Folkeaksjonen kunne nok en gang innkassere en stor seier. Det etter en kamp som med rette kan karakteriseres som Davids kamp mot Goliat.

 • 2015

  Stem inn en oljemotstander

  Bente Lorentzen var leder og Folkeaksjonen hadde eget kontor i Svolvær. Vi fikk midler til drift over statsbudsjettet og ansatte en egen informasjonsrådgiver.


  I 2015 var det fylkes- og kommunevalgår og igjen mobiliserte vi godt inn mot valgkampen. Det ble blant annet organisert en aksjon for å få stemt inn flest mulig oljemotstandere i kommunestyrer og fylkesting. Vi hadde spesielt fokus på Arbeiderpartiet under valgkampen. Å få arbeiderpartiet til å snu i dette spørsmålet ville være en stor seier og gi den endelige muligheten for et politisk flertall på Stortinget som kan gi endelig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
   

 • 2016
  Lokalmotstand er stor
  !
  I november 2016 vedtok kommunestyret i Vågan å ikke lengre gå inn for konsekvensutredning av LoVeSe. Vågan kommune har hele veien med Ap i spissen vært en pådriver for oljeutvinning. Denne snuoperasjonen må regnes for en av de viktigste i organisasjonens historie. Ingen kommuner i områder ønsker åpning!

 • 2017

  Vi nærmet oss 5000 medlemmer. Vi hadde fryktet at det skulle bli vanskelig å holde interessen oppe for saken vår og at vi skulle miste medlemmer. Men saken var stadig like aktuell, og folk ble mer og  mer engasjert. Vi opplevde støtte fra stadig flere innenfor næringslivet. Spesielt viktig var støtten for saken fra hurtigruta og de store matvareprodusentene i regionen.
   

 • 2018 

  Nok en seier!

  Det knyttet seg stor spenning til et nytt stortingsvalg. Folkeaksjonen mobiliserte og satset nok en gang på en stor folkefest i Svolvær. I valget tapte Arbeiderpartiet mye oppslutning i regionen vår. Vi mener det handlet om at de ikke ville følge flertallet av medlemmene sine som sier nei til konsekvensutredning.

  Regjeringsforhandlingene ble ikke avgjort før på nyåret 2018. Nok en gang kunne vi, torsken og fuglene innkassere seier. Ingen petroleumsvirksomhet i kommende regjeringsperiode!
   

 • 2019

  Målet i sikte

  Landsmøtet til Arbeiderpartiet vedtar å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja, og for første gang er det flertall i Stortinget for å ikke åpne områdene for oljevirksomhet! Dette kan regnes som Folkeaksjonens største seier hittil og det endelige målet om varig oljefritt er i sikte!

   

  10 år uten oljevirksomhet i de rikeste havområdene utenfor kysten vår

  har en uvurderlig verdi. Vi har spart klimaet for store co2utslipp, vi har trygget

  driftsvilkårene for fiskerne og vi har sikret nye sterke årsklasser av

  skrei og flere andre fiskeslag. Naturen er skånet for oljesøl, og vi kan juble for at disse fantastiske og sårbare områdene med alle sine ressurser fortsatt vil kunne være der for generasjoner etter oss.
   

  LEVE HAVET er et slagord som gir havet en egenverdi. Den verdien har Folkeaksjonen sikret i 10 ÅR. Det er verdt en stor feiring.
   

 • 2021

  Borgelig motstand og økende støtte for varig oljefritt

   

  Våren 2021 vedtar styret til Unge Høyre å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja og vedtar heller at disse områdene skal holdes oljefritt. Dette går stikk i strid med moderpartiet og viser at saken har vind i seilene. Det eneste ungdomsparti som fortsatt vil åpne er Frp ungdom. På landsmøtet til Høyre, kommer det motstand til punktet om konsekvensutredning fra Unge Høyre, Høyres største Fylkeslag – Viken Høyre, og lokallaget Oslo Høyre.

   

  2021 er valgår og etter en lang landsmøtesesong preget av koronapandemien er det kun 2 stortingspartier som vil åpne område for petroleumsvirksomhet i neste periode: Høyre og Frp. Mange av partiene vil se én eller annen form for varig petroleumsfrie områder (Rødt, SV, MDG, Venstre, Krf).

   

  Kan vi si at Lofoten, Vesterålen og Senja blir oljefritt for alltid etter Stortingsvalget 2021?


  *Oppdatert juni 2021.