Kontakt

 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Besøksadresse:
Arbeidern, 2.etg.
8310 Kabelvåg


Postadresse/varelevering:
Mariboesgate 8
0183 Oslo

Tlf: 97505092
Mail: post@folkeaksjonen.no
Kontonr.: 6433 05 13738
Organisasjonsnr.: 993 776 386

 


 Leder:
 Odd Arne Sandberg
 Tlf: 99041242
 oddarne@folkeaksjonen.no

Informasjonsmedarbeider:
Ingvild Austgulen
Tlf: 98067716
ingvild@folkeaksjonen.no

Organisasjonssekretær: 
Mari Gjerdåker
Tlf: 41314982
mari@folkeaksjonen.no

Foto: Amanda Orlich

Nestleder:
Ingrid Skjoldvær 
Tlf: 97702181
ingrid@folkeaksjonen.no