Styret i Folkeaksjonen for perioden 2018-2019

Styret ble valgt av landsmøtet i Bodø, lørdag 28. juli 2018, og har en god balanse av erfarne og nye styremedlemmer.

 

Leder:
Odd Arne Sandberg (f. 1960)
Telefon: 975 05 092

Odd Arne Sandberg (f. 1960) bor i Kabelvåg. Han har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, før det var han aktiv i Lofotaksjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV, som han representerer i kommunestyret. Ved siden av ledervervet jobber Odd Arne som lærer på Lofoten Folkehøgskole

 

Nestleder:
Ingrid Skjoldvær (f. 1993)
Telefon: 977 02 181

Ingrid Skjoldvær kommer fra Sigerfjord i Vesterålen. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun gikk av som leder i januar 2018. Hun har også sittet i sentral- og landsstyret i Naturvernforbundet (2015-2017) og vært aktiv i Folkeaksjonen siden starten. Ingrid har lang erfaring i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun har også vært talsperson for klimasøksmålet og en tydelig stemme mot olje i Arktis. 

 

Monica Amsen (f. 1983)
Monica Amsen er yrkesfisker med egen sjark i Andøy kommune. Hun har stort engasjement for betydninga av de marine ressursene. Amsen har vært aktiv og deltakende i Folkeaksjonen, og ble innvalgt i landsstyret første gang i 2015. Hun har også fast plass i styret i Andøy fiskarlag.

 

Daniel Weiss (f. 1986)
Daniel Weiss kommer fra USA, og fyttet til Norge for snart sju år siden. Han er for tiden ph.d-stipendiat på NTNU, der han arbeider med sosial ulikhet innenfor helse. Weiss er vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 2013. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk. 

 

Sissel Baraa (f. 1953)
Sissel Baraa bor på Skarstein i Andøy kommune. Hun har lenge vært en av drivkreftene bak, og er i dag leder i lokallaget av Folkeaksjonen på Andøy. Hun har også tidligere vært landsstyremedlem i Folkeaksjonen. Sissel har jobb på biblioteket på Andenes. Hun er spesielt opptatt av bærekraftig bruk av naturressursene våre, jakt og samisk kultur. Tidligere har Sissel hatt ulike politiske verv med et spesielt fokus på likestillingspolitikk og barne- og ungdomspolitiske saker.

 

Lone Nikolaisen (f. 1983)
Lone Nikolaisen fyttet til Røst i 2013, der hun jobber som sker. Etter re vintre som mannskap på ulike båter har hun nå kjøpt sin egen sjark. I tillegg virker hun tidvis i brannvesenet, og som kokk, vaskehjelp, snekker og radiovert. Hun har bachelorgrad i historie. Lone Nikolaisen er medlem i SV, og innehar styreverv i Bodø Fiskarlag. 

 

Varamedlemmer til landsstyret:
1. Ola Skjeseth
2. Ingrid Klein Hedlund
3. Vågard Erdahl Nyaas
4. Gaute Eiterjord
5. Ida Løken Killie
6. Roar Jørgensen