Oljebransjen med OLF (Oljeindustriens landsforening) i spissen presser stadig sterkere på for å få satt i gang ei konsekvensutredning av olje og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Olje og energiministeren har selv antyda at det ikke er noe i veien for å sette i gang med ei konsekvensutredning i denne regjeringsperioden, og i ei meningsmåling som In Fact foretok tidligere i høst, svarte flertallet at de var positive til en konsekvensutredning.

Onsdag 11.11 presenterte Lofotposten et intervju med Statoildirektør Hege Nordheim. Her utviser Nordheim stor arroganse overfor regjeringen, faginstanser og oss som bor her. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at oljeindustrien, med Statoil i spissen, har satt i gang hele sitt maskineri for å få tilgang på området.

 

Det nye styret i Tromsø lokallag består av fra venstre: Tove Indregard, Gudleiv Solbø, Stein Elvevold (leder), Edmond Hansen, Bjørg Strand, Mari Skaalvik, Odd Tranås. Ingunn Elstad og Elina Waage var ikke til stede da bildet ble tatt.

”Denne kampen skal vi vinne” sa Gaute Wahl, leder i Folkeaksjon oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja da han i dag åpnet organisasjonens landsmøte. Folkeaksjonen har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten i januar og det var en kampklar og entusiastisk gjeng som møttes i Svolvær i dag.

I NRK Nordland 27. oktober svarer fiskerne på det de kaller et misbruk fra OLF av Havforskningsinstituttet sin rapport om effekten av seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen i 2008.

Folkeaksjonens landssamling nærmer seg og sakspapirene til landsmøtet blir nå fortløpende lagt ut her

I sommer herjet debatten om seismikkskytingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Fiskerne fikk oppleve svarte hav og frikjøpsordringer. Nå krever Fiskeridirektoratet at det innføres en vernesonen på 18 nautiske mil (3.3 mil) mellom fiskebåter og seismikkskip.

Den nye regjeringsplattformens utsettelse av spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er som forventet. Det mener leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen, Gaute Wahl.

I dag kunne en fornøyd Gaute Wahl, leder i folkeaksjonen, overlevere 53 000 underskrifter for et oljefritt Lofoten og Vesterålen til Martin Kolberg (Ap), Bård Vegar Solhjell (Sv) og Trygve Magnus Vedum (Sp). Underskriftene ble overlevert til de rødgrønne representantene utenfor Stortinget i morges.

Hvis Sv, Sp og Ap blir enige i regjeringsforhandlingene kan de allerede nå avgjøre om det skal drives oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke. Derfor er overleveringen av underskriftene veldig viktig i kampen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen.

Sider