Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden, med et mangfold av naturverdier. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen arbeider for å ta vare på naturverdiene og videreutvikle Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet.

Sider