Det blir avholdt årsmøte for Bodø lokallag mandag 15. juni kl 19-21 på Folkets hus. Det blir tatt opp ordinære årsmøtesaker. Vel møtt!

Det er mye som skjer i juni. Her finnes en liten oversikt over alle debattene, oppstartsmøtene til lokallag av Folkeaksjonen og det andre som skjer i Nordland og Troms.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen har nå over 2000 medlemmer og har dannet lokallag over hele landet. De nærmeste ukene vil det også bli opprette lokallag på Senja og i Harstad.  

Oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja - ja eller nei? Dette er tema for det planlagte debattmøtet på Bryggen Hotel Clarion i Tromsø fredag den 12. juni 2009.

I dag markeres verdens miljødag over hele kloden med slagordet "Your Planet Needs You-Unite to Combat Climate Change."

Natur og Ungdom skal i juni arrangere tokt mot olje i Troms og Nordland. I samarbeid med Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen vil det bli holdt debatter og samlet underskrifter.

Oljedirektoratet ønsker å frikjøpe fiskere med faste bruk i havområder hvor de planlegger å skyte seismikk i sommer. Både Norges kystfiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen reagerer sterkt på dette forsøket på å kjøpe seg ut av sameksistensproblemene.

Spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja aktualiserer viktige spørsmål om norsk næringspolitikk, forvaltningsansvar og hensynet til miljøet. Valget mellom åpning og vern handler om hvilket Norge vi ønsker for framtiden.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen har dannet eget lokallag i Bø.

Sider