Landsmøtet i Norges Fiskarlag krever at Lofoten, Vesterålen og Senja forstatt skal holdes stengt for all olje- og gassvirksomhet. 

Hvilke konsekvenser har språket som brukes for å formidle en politisk sak? Når bør man bruke fornuft og fakta og når bør man treffe følelser? 

Psykolog Christian A. Klöckner

Og hva er den mest effektive balansen – særlig når man snakker om forholdet mellom oljeselskapene og fiskerinæring i nord? Fokus på fremstillingen mellom oljen og fiskerinæringa i nord.

Trondheim lokallag inviterer på arrangement i Trondheim torsdag 19. november kl 19 på Cafe Ni Muser i Bispegata 9A

Dette blir et interessant foredag for alle som ønsker å bli mer bevisste på hvilke teknikker som brukes i argumentasjon og hvordan man best mulig får fram saken sin, og også hvilke feller man kan gå i som overtalende aktivist, spesielt i miljøsaker.

Arrangementet på Facebook

Christian Klockner fra psykologisk institutt på NTNU kommer for å fortelle om de psykologiske mekanismene bak overtalelsens makt, og Folkeaksjonens leder, Bente Lorentzen, skal belyse problemstillingen fra en aktivists synsvinkel. 

 

Bente Kristine Lorentzen

Les mer om Klockner


Wickvold spiller
Cirka kl. 19-45 skal "Wickvold" spille; en nyoppstarta superduo som spiller alt fra trønderske revyviser til amerikanske køntriklassikere. Duoen består av Eirik Wicklund på vokal og Ivar Elias Kirkvold på gitar.


Velkommen!

Ørjan Robersten i lobby-organisasjonen LoVe Petro reagerer på at Folkeaksjonen kalte deltagerne ved konferansen Agenda Nord-Norge en sneversynt gjeng. Folkeaksjonens bakgrunn for å hevde dette, var deltagernes ensidige fokus på olje- og gass fra Lofoten, Vesterålen og Senja som løsning for Nord-Norge.

Deltakerne på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø ble spurt om deres syn på konsekvensutredning av olje- og gassvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener næringslivet i Nord-Norge er i utakt med folket, når de ber om konsekvensutredning av oljeaktivitet i de omstridte havområdene.

Med statsminister Erna Solberg til stede, svarte tre av fire deltakere på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø i går ja til konsekvensutredning av havområdene under en avstemning.

– Næringslivet i nord har sendt et tydelig signal til statsministeren om at de ønsker åpning for olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen, sier direktør Kjell Giæver i interesseorganisasjonen Petro Arctic.

– En sneversynt gjeng

Bente Kristine Lorentzen

– Konferansen mangler viktige sentrale stemmer og et perspektiv på klima, miljø og den brede kunnskapen som er samlet inn om Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Bente Lorentzen.

Bente Lorentzen i Folkeaksjonen for Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja med 4000 medlemmer mener dette ikke representerer helheten.

– Dette budskapet kommer fra en litt sneversynt gjeng. Jeg tror ikke avstemmingen er representativ for folkemeningen i nord. Samtlige meningsmålinger blant folk flest vist at man ikke ønsker å åpne for oljeboring, sier Lorentzen.

– For det andre var det flere viktige aktører i næringslivet i Nordland som ikke var representert på Agenda Nord-Norge, blant annet Sjømatnæringen.

– Tverrpolitisk konferanse

Petro Artctic-direktøren er uenig med Folkeaksjonen.

– Alle som kan krype og gå var til stede på næringslivskonferansen, med LO, NHO og statsministeren i spissen. Reiselivet, sjømat var godt representert. Faktisk var ikke olje- og gassnæringen så godt representert. Konferansen kommer med ei tydelig bestilling til den politiske ledelsen i Norge.

·       Les også: Nordnorsk ærespris til Arthur Arntzen

Lorentzen synes en slik konferanse burde hatt et bredere fokus.

– Vi har en lang vei å gå. Vi har et problem dersom man ikke ser på de fornybare næringene. Sjeføkonomen fra Swedbank som innledet konferansen sa at Nord-Norge skal være glad for at man ikke har satset så mye på olje- og gassnæringen i Nordland. Da er det merkelig at deltakerne på Agenda Nord-Norge tenker motsatt – at olje er veien å gå for regionen.

Med statsminister Erna Solberg til stede, svarte tre av fire deltakere på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø i går ja til åpning av havområdene under en avstemning. Foto: NRK

 

Den nye gullkysten

Mens Vestlandet opplever krise i oljesektoren og økt arbeidsledighet – er situasjonen i Nordland stikk motsatt. Konjunkturbaromenteret fra Sparebanken Nord-Norge viser en eksportvekst i Nordland på 36 prosent for første halvdel av 2015, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er desidert mest i landet.

Likevel mener Petro Arctic at trykket på olje- og gassnæringen må holdes oppe.

·       Les også: Gjennomsøker Rogaland etter arbeidskraft

·       Les også: Miljøorganisasjoner og forskere nektes innsyn i oljerapport

– Olje- og gassvirksomheten i Lofoten og Vesterålen vil skape betydelig ringvirkning over hele landet, og bidra til å stabilisere situasjonen lenger sør, sier han til NRK.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Som medlem i Folkeaksjonen støtter du jobben for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja både politisk og økonomisk. Folkeaksjonen har i dag vel 4000 medlemmer og 14 lokallag fordelt over hele landet.

Gi en gave

Vi kjemper en tøff kamp, i hovedsak med midler fra medlemmer og andre støttespillere. Alle monner drar, så derfor oppfordrer vi alle som støtter saken gi en gave til arbeidet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. På forhånd tusen takk!

Bli aktiv eller start et lokallag!

Ønsker du gjøre noe for et oljefritt LoVeSe men vet ikke helt hva eller hvordan? Eller er det ikke lokallag der du bor?  – Ja da kan du starte et eget lokallag! Meld din interesse her så tar vi kontakt med deg!

Bli fastgiver

Folkeaksjonen er takknemlig for alle som ønsker å støtte oss med et fast beløp. Vi har mange planer for det videre arbeidet i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. En stabil og forutsigbar økonomi gjør det lettere å gjennomføre arbeidet. På forhånd tusen takk!

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en landsomfattende folkeaksjon som arbeider for å hindre at de kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet (Nordland VI og VII, og Troms II) 

Folkeaksjonen ønsker å ta vare på og utvikle Lofoten, Vesterålen og Senjas natur og ressurser, og aktivt satse på de etablerte fornybare og bærekraftige næringene i regionen. Et petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen.
Folkeaksjonen ble stiftet 17. januar 2009, som en sammenslåing av Lofot-aksjonen og Vesteråls-aksjonen.
Mellom landsmøtene er landsstyret i Folkeaksjonen øverste organ.

 
Du kan også følge Folkeaksjonen på flere sosiale media: