Styremedlem i Folkeaksjonen, Odd Arne Sandberg, tok mandag 3. oktober et oppgjør med de som ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i Avisa Nordland. 

Fiske- og gytefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og Møreblokkene er uhyre viktige for både norsk fiskerinæring og bosetningen langs hele norskekysten. Områdenes egenskaper og beliggenhet gir grunnlag for mange arters reproduksjon og for rike fiskerier. I et historisk perspektiv er disse havområdene og deres rikdom den viktigste grunnen til byggingen av nasjonen Norge. Slik kan det fortsatt bli.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, har ansatt Bent Bakkan som media- og informasjonsansvarlig i perioden fram mot det viktige stortingsvalget høsten 2017. 

Folkeaksjonens nyvalgte leder er klar for kamp for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja - Nå bretter vi opp ermene, sier Wenche Cumming

Lørdag 4. juni ble Wenche Cumming fra Sortland enstemmig valgt til ny leder av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. - Nå skal vi brette opp ermene, og sikre ny seier i 2017, sier Wenche. 

Avtroppende leder, Bente Kristine Lorentzen, åpnet landsmøtet med å se tilbake på alle de seierene som Folkeaksjonen har kassert de siste årene og dro linjene frem til Stortingsvalget i 2017. Her kan du lese hele hennes tale.

På landsmøtet skal det velges ny leder og landsstyre i Folkeaksjonen. Valgkomiteen innstiller på Wenche Cumming fra Sortland som ny leder for Folkeaksjonen

Oljenæringa er i krise, folk mister jobben og utsiktene er usikre. Høyre og LO snakker derfor varmt om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, og vi spør: Må vi ofre Lofoten for å redde norsk næringsliv?

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Som medlem i Folkeaksjonen støtter du jobben for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja både politisk og økonomisk. Folkeaksjonen har i dag vel 4000 medlemmer og 14 lokallag fordelt over hele landet.

Gi en gave

Vi kjemper en tøff kamp, i hovedsak med midler fra medlemmer og andre støttespillere. Alle monner drar, så derfor oppfordrer vi alle som støtter saken gi en gave til arbeidet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. På forhånd tusen takk!

Bli aktiv eller start et lokallag!

Ønsker du gjøre noe for et oljefritt LoVeSe men vet ikke helt hva eller hvordan? Eller er det ikke lokallag der du bor?  – Ja da kan du starte et eget lokallag! Meld din interesse her så tar vi kontakt med deg!

Bli fastgiver

Folkeaksjonen er takknemlig for alle som ønsker å støtte oss med et fast beløp. Vi har mange planer for det videre arbeidet i kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. En stabil og forutsigbar økonomi gjør det lettere å gjennomføre arbeidet. På forhånd tusen takk!

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en landsomfattende folkeaksjon som arbeider for å hindre at de kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet (Nordland VI og VII, og Troms II) 

Folkeaksjonen ønsker å ta vare på og utvikle Lofoten, Vesterålen og Senjas natur og ressurser, og aktivt satse på de etablerte fornybare og bærekraftige næringene i regionen. Et petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen.
Folkeaksjonen ble stiftet 17. januar 2009, som en sammenslåing av Lofot-aksjonen og Vesteråls-aksjonen.
Mellom landsmøtene er landsstyret i Folkeaksjonen øverste organ.

(Foto: Trenykene på Røst - Tom Ragnar Pedersen)