Teknologisk utvikling vil redusere behovet for olje fra LoVeSe

I en sak om den teknologiske utviklingen innen elbil og 3D-printing, skriver E24 at elektriske kjøretøy vil redusere oljeetterspørselen med nesten to «Opec-kutt» per dag frem til 2025.

Artikkelforfatteren Erik Amb Nysveen i E24 viser til en fersk rapport. Analytikeren det vises til mener at også 3D-printere vil påvirke etterspørselen.

Ifølge en studie utarbeidet av Grantham Institute ved Imperial College i London og Carbon Tracker Initiative vil økningen i antallet elektriske kjøretøyer alene redusere oljeetterspørselen med to millioner fat per dag frem til 2025. 

NÆRMER SEG TOPPEN: Av den stiplede kurven kan man lese hvordan elbiler vil påvirke etterspørselen etter olje, og den lyseblå kurven viser hvordan elbiler og bruken av 3D-printere vil påvirke etterspørselen etter olje – sammenlignet med Det internasjonale energibyråets (IEA) anslag. Foto: NORDEA MARKETS

Oljeanalytiker i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt, kommenterer resultatene av studien og viser til at Statoilsjefen for et par måneder siden uttalte at den globale etterspørselen etter olje kan nå sin topp allerede i 2020. Dette som følge av utviklingen innen de nevnte teknologiområdene. Angående oljeutvinning i Lofoten, Vesteråelen og Senja spesielt og norsk sokkel generelt, er Saltvedt kritisk til diskusjonene som dominerer debatten. - Vi må tørre å åpne øynene, det er ikke sikkert alle felt i Norge blir lønnsomme.

Les hele den interessante artikkelen på E24 her.

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Lik oss på Facebook: