Her kan du gi Støre en oljefri hilsen

Folkeaksjonen har i en videohilsen invitert nyvalgt leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, med på en guidet tur gjennom Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

 

Del denne videoen - Her kan du sende en Tweet til Jonas Gahr Støre

Del denne videoen på facebook

Se videoen på youtube - her kan du enkelt dele videoen med venner og bekjente gjennom facebook, twitter og andre kanaler.

Bruk gjerne samlebetegnelsen #levehavet når du deler med venner og bekjente

 

Velkommen til Lofoten, Vesterålen og Senja

Folkeaksjonen vil gjennom en guidet tur vise for Støre hvilket potensial som ligger i Lofoten, Vesterålen og Senja – uten olje- og gassvirksomhet. Kunnskapsinnhentinga som Arbeiderpartiet var med på å sette igang gjennom den rødgrønne regjeringa resulterte i en stor rapport som ble lagt frem i vår. Rapporten viser et kjempepotenisal for utvikling og nye arbeidsplasser, forutsatt at politikerne legger forholdene til rette.

-          Området Lofoten, Vesterålen og Senja er allerede kjent for sin unike natur og kultur bygd på fornybare ressurser. Ved å verne området mot oljeboring kan vi satse videre på den bærekraftige bruken av fisken og naturen og utvikle nye arbeidsplasser, sier leder i Folkeaksjonen, Bente Kristine Lorentzen

Stort press for ei oljefri fremtid

Arbeiderpartiet og nyvalgte Støre vil oppleve et stort press for å gå inn for et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Både Arbeiderpartiets Ungdomsforening og alle partier på Stortinget med unntak av regjeringspartiene ønsker et vern av områdene. I tillegg stiller Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, samtlige miljøorganisasjoner og flere lokale bedrifter seg bak kravet om vern. Folkeaksjonen understreker at bredden i støttespillere og det store folkelige engasjementet vil dytte Arbeiderpartiet i ei retning av vern.

-          Vi har tro på at Arbeiderpartiet med Støre vil bevege seg i ei retning av mer miljø- og bærekraft. Vi har et behov for å ta vare på viktige fiskeriområder og unik natur, samtidig som vi begrenser klimagassutslippene. Dette gjør området Lofoten, Vesterålen og Senja unikt og et vern mot oljeboring vil være noe folk over hele landet og hele verden vil legge merke til, sier Lorentzen

Mer informasjon kontakt:

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Bente Kristine Lorentzen

+47 97 50 50 92

bente@folkeaksjonen.no

 

Hvorfor en videohilsen til Støre?

Dagens regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har inngått en avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti om å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja frem til stortingsvalget i 2017. Hva de forskjellige partiene mener i forkant av storingsvalget i 2017 vil ha stor betydning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å åpne områdene for oljeboring. Stortingspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne har sagt ja til å verne områdene mot oljeboring.

Arbeiderpartiet sa ved sitt forrige landsmøte ja til en åpningsprosess for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det førte til medlemsboom for Folkeaksjonen. Debatten viste også at flere innenfor Arbeiderpartiet er skeptisk til oljeboring. I tillegg har partiets egen ungdomsorganisasjon, Arbeiderpartiets Ungdomsforening (AUF) sagt tydelig fra at de ønsker å verne områdene mot oljeboring.

Som landets største parti vil det ha mye å si hva Arbeiderpartiet mener om oljeboring ved inngangen til neste stortingsvalg i 2017. Folkeaksjonen har registrert at Jonas vil vente med oljeboring og tror at økt trykk fra AUF, andre partier, miljø- og fiskeriorganisasjoner og ikke minst Folkeaksjonens mange tusen medlemmer og støttespillere kan påvirke Arbeiderpartiet.