Våre støttespillere

Mange støtter opp om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Her er noen av dem!

Alle statens miljøfaglige etater advarer mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja:
- Miljødirektoratet (Tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning)
- Havforskningsinstituttet
- Norsk Polarinstitutt

Også mange næringsorganisasjoner og fagforeninger går mot oljeboring i disse havområdene:
- Norges Fiskarlag
- Norges Kystfiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
- Fiskebåt
- Fiskekjøpernes forening
- LO i Vesterålen
- Naturviterne
- Fagforbundet
- EL og IT Forbundet
- Fellesorganisasjonen
- Handel og Kontor
- Norsk tjenestemannslag (NTL)
- Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
- Musikernes fellesorganisasjon
- Skolenes landsforbundet

Følgende partier på Stortinget går inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:
- Venstre
- Kristelig folkeparti
- Sosialistisk Venstreparti
- Miljøpartiet de grønne
- Rødt
- Senterpartiet
- Arbeiderpartiet

I tillegg har disse bedriftene og næringslivsaktørene uttalt motstand mot oljeboring:
- Lofotprodukter
- Hurtigruten
- Nergaard

- Glea
- Destinasjon Lofoten
- 925 Catrine Linder

 

 

En støttespiller som mangler?
Meld opp ditt foretak / forening som støttespiller for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja her.
Eller send en mail til post@folkeaksjonen.no