Refusjon

Her finner du refusjonsskjema. Retningslinjene kan du lese under her. 

 

Retningslinjer for refusjon i forbindelse med Folkeaksjonens Folkefest 5.august

 1. Disse retningslinjene skal følges når man bestiller reise og overnatting i forbindelse med Folkefest. Dersom retningslinjene ikke følges, kan det få betydning for hvorvidt man får refusjon for utleggene sine. Har du spørsmål rundt retningslinjene, ta kontakt med victoria@folkeaksjonen.no. 
 2. De totale kostnadene for reise til Kabelvåg og overnatting under Folkefesten skal ikke overskride mer enn 8.000 kroner per person. Dersom det ikke er mulig for deg å finne reise og overnatting under dette beløpet, ta kontakt med victoria@folkeaksjonen.no. 
 3. For å motta refusjon for reise og overnatting i forbindelse med Folkefesten, skal det være avtalt på forhånd at du er en av personene som får dette dekket. Det skal gjøres med lokallagsleder eller styreleder i Folkeaksjonen, ved bente@folkeaksjonen.no. 
 4. Når du bestiller reise, skal billigste reisevei velges. Dersom du ønsker å benytte deg av en annen reisevei, må du selv betale differansen i pris. 
 5. Det oppfordres til å benytte seg av miljøvennlige reiseveier. Dersom differansen i pris mellom billigste reisevei og miljøvennlig reisevei ikke overskrider 500 kroner, skal mest miljøvennlige reisevei velges. I dette tilfellet refunderes mest miljøvennlige reisevei, selv om det er det dyrere alternativet. 
 6. Folkeaksjonen dekker kun inntil to overnattinger i forbindelse med Folkefesten, fra 4.-6. august. Via Folkeaksjonen kan du bestille overnatting på Lofoten Sommerhotell. Ta kontakt med bente@folkeaksjonen.no for å gjøre dette. 
 7. Dersom du ønsker å bli lengre i Kabelvåg er det mulig, men det gjøres på egen regning. 
 8. Reise og overnatting må bestilles så raskt som mulig, helst innen 1. juli.
 9. Refusjonsskjema skal sendes inn innen 15. August. Når du fyller ut refusjonsskjemaet er det viktig at det spesifiseres hvilke personer reisen og overnattingen gjelder for, spesielt dersom du har bestilt for andre personer enn deg selv. 
 10. Refusjon vil ikke bli gitt dersom kvittering ikke foreligger. 
 11. Refusjon vil i utgangspunktet skje innen 4 uker fra refusjonsskjemaet blir sendt inn. Har du behov for raskere refusjon, kontakt post@folkeaksjonen.no.