Personvernerklæring og vilkår for medlemskap

Personvernerklæring og vilkår for medlemskap i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med og for. Seksjonen «Vilkår for medlemskap» beskriver betalingsmetode, rettigheter og praksis for videreføring og utmelding forbundet med ditt medlemskap.

Sist oppdatert: 18.01.2023

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ved organisasjonssekretær Victoria Galåen.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:
Postadresse: Mariboes gate 8, 0183 Oslo
E-post: post@folkeaksjonen.no
Telefon: 97 50 50 92
Organisasjonsnummer: 993 776 386
 

Vilkår for medlemskap

– informasjon om innmelding, betaling, utmelding og innhenting av personopplysninger

Ved utfylling av innmeldingsskjemaet på nettsida vår vil det bli oppretta et medlemskap på deg, og du vil få opp ulike alternativer for betaling – for eksempel bankbetaling via nettbanken din, Vipps på nett eller tilsendt faktura.

Medlemskap i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja gjelder for et kalenderår av gangen. I det du har betalt kontingenten din, er du å regne som et aktivt medlem i organisasjonen, med medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre.

Hvert år fornyes medlemmer til neste år. Kontingentkrav for medlemskap sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem. Du kan når som helst melde deg ut ved å kontakte organisasjonen, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du allerede har betalt.

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas arbeid.

Ved å melde deg inn samtykker du til at Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lagrer personopplysningene om deg. Du blir medlem av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og tilknyttet et lokallag om det finnes nært ditt bosted. Organisasjonen har også en databehandleravtale med Unicornis AS, som drifter medlemsregisteret vårt Hypersys.  

Som medlem mottar du en velkomstpakke i posten, nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag i henhold til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas vedtekter. Innkallingen sendes som brev i posten, med mindre vi har din e-postadresse, da vil den sendes digitalt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta post, e-post, SMS og henvendelser via brev og telefon. Det er ikke mulig å reservere seg mot å motta innkalling til årsmøte. Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette. 3 år etter at ditt medlemskap er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.
 

Medlemsregisteret Hypersys
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja benytter seg av medlemsregisteret Hypersys, som har Unicornis AS som databehandler.  Kun utvalgte ansatte og tillitsvalgte med spesifikk tillatelse har tilgang på informasjonen i Hypersys. Tilgangen til data er nivåstyrt med mål om å begrense tilgang til det som er nødvendig for å gjennomføre den enkeltes oppgaver. Enkelte lokale tillitsvalgte har tilgang til medlemslister, men kun for sitt eget lokallag. Databehandler har tilgang til medlemsregisteret for å kunne drifte det.    

Når du melder deg inn registreres navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato i medlemsregisteret. Eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i organisasjonen registreres også. Verv i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er offentlig informasjon og kan deles på våre nettsider. Kontaktinformasjon til tillitsvalgte kan også offentliggjøres, slik at folk skal kunne komme i kontakt med lokallaget.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over, eller etter dom/pålegg fra politiet. Regulering av innsyn er videre utdypet i et annet punkt. 

Givere
Fra våre faste givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene.

Ved å bli fast giver samtykker du til at Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lagrer personopplysninger om deg.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Ønsker du at vi skal slette (anonymisere) ditt navn kan du eksplisitt be om dette.

3 år etter at ditt giverhold er avsluttet vil alle dine personopplysninger slettes.
 

Påmelding arrangementer
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja arrangerer flere seminarer og arrangementer i løpet av et år. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge ønske om å motta informasjon til nye arrangementer.
 

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
 

Adressevask
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja «vasker» medlemslistene våre for å sikre at vi har korrekt adresse på deg og at våre medlemslister er korrekte når vi søker støtte fra det offentlige eller andre steder.
Dette er en tjeneste vi kjøper av Bisnode AS. Ved siden abonnerer vi på oppdatert adresse fra Posten dersom du har flyttet og posten ikke kommer frem. Informasjon om ditt medlemskap lagres ikke hos Bisnode eller Posten, men ditt navn sjekkes for endringer i adresse og kontaktinformasjon som så rapporteres tilbake.
 

Fødselsnummer/personnummer
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lagrer personnummer kun for innrapportering til skattemyndighetene for eventuelle gavebeløp du har gitt. Personnummer oppbevares i 3 år etter siste gave med mindre du ber om at personnummer skal slettes.
 

Rettigheter, innsyn og klageadgang
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Ønsker du innsyn i dine personopplysninger hos Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, kan du ta kontakt med oss på post@folkeaksjonen.no. Vi ber deg om å benytte Datatilsynet sitt innsynsskjema slik at vi på best og raskest mulig måte kan behandle forespørselen. Mer informasjon om innsyn og innsynsskjema finner du her. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


Personvernerklæring for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas nettsider
Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi behandler informasjon om dere som besøker våre nettsider: folkeaksjonen.no og oljefrittfakta.net.


Webanalyse
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lagrer besøksstatistikk for hele nettstedet. Statistikken skal hovedsakelig brukes til å videreutvikle nettstedet. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja benytter Google Analytics og Weebly Inc til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

Besøksstatistikken er tilgjengelig for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas web-redaksjon og våre utviklingspartnere.


Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler (på engelsk: cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som folkeaksjonen.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom deg og nettstedet hver gang du ser på en side.

Følgende informasjonskapsler benyttes:

•             CorePublishSesssion

Eksempel på verdi: admjn35ef979tatltnglptm511

Denne kapselen brukes for at vår publiseringsløsning CorePublish skal fungere. Innholdet i kapselen er bare en tilfeldig generert rekke med bokstaver og tall og inneholder ingen informasjon. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

 •            ctdevicecachekey

Eksempel på verdi: ubuntu_gecko_20.0

Denne brukes også av vår publiseringsløsning, og holder på informasjon om hvilken enhet og hvilken nettleser du bruker, slik at nettsidene våre kan levere riktig innhold til riktig type enheter (mobil, pad, pc). Verdien i cookien er bare en kategorisering av informasjon nettleseren din allerede har sendt til oss via det som kalles "User Agent String". Verdien lagres ikke på vår nettløsning. Kapselen har en varighet på en uke.

•             _ga, _gat og _utma

Denne settes av Google Analytics og benyttes for å følge med på hvilke sider en besøkende er inne på.

•             Søk

Vi lagrer via Google Analytics hvilke søkeord som benyttes i søkefeltet vårt. Dette bruker vi utelukkende til å forbedre søkeresultater og den generelle informasjonsarkitekturen på nettsidene våre. I likhet med øvrig besøksstatistikk kan ikke søkeordene knyttes opp mot den enkelte besøkende.

•              Facebook pixel

Vi benytter Facebook sin piksel for å tilby relevant informasjon etter hvilke poster på våre Facebook du liker. Les mer om Facebook piksel her. 


Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) 
I utgangspunktet behandler ikke Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja personopplysninger som er listet som særlige kategorier av personopplysninger hos Datatilsynet.

Ved påmelding til arrangementer kan Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja innhente samtykke til at deltagere oppgir helseopplysninger, som for eksempel allergier. Disse opplysningene blir ikke brukt til annet enn å administrere arrangementet.

Vi anbefaler alle som skal kontakte oss om å være forsiktige med personopplysninger på e-post uten at dette er avtalt med oss på forhånd.


Ulike skjemaer 
Vi har ulike webskjemaer på forskjellige deler av nettsidene våre for deg som f.eks. ønsker å gi økonomisk støtte, bli medlem i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Informasjon om deg som medlem og giver lagres i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas medlemsregister.

Ulike skjema krever også at vi lagrer informasjon. Dersom du f.eks. bestiller en genser i posten, må vi lagre informasjon om navn og adresse når du bestiller for å kunne sende deg genseren i posten.

Disse skjemaene må ikke forveksles med søknadsskjemaer e.l. Søknadsskjema benyttes for å hente inn korrekt informasjon knyttet til en søknad, og behandles av søknadsansvarlig.

Dersom informasjon sendes videre til tredjepart, kommer det tydelig frem av skjema at informasjon sendes videre og til hvem. 


Kampanjer og e-postkampanjer
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har kampanjer for å spre budskapet eller påvirke politikk, hvor du kan sende e-poster til politikere, myndigheter eller andre instanser.

Ved å delta melder du deg ikke på en nyhetsbrevliste og vil ikke motta e-post etter eller utover kampanjens formål.

Vi lagrer besøksstatistikk, e-postadresser, navn og evt. annet skjemainnhold for kampanjen. Der det er naturlig vil du også sende deg en e-post med tilbakemelding og eller oppfølging med informasjon om hvordan det har gått med kampanjen.


Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
Vi anser informasjonen på Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas nettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fraskriver seg derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

På Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas nettsider finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av tredjeparter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse tredjepartssidene.