Folkeaksjonen har lansert en underskriftskampanje som skal vare fram til valget av nytt storting, høsten 2009. Selv om beslutningen om oljeboring i Lofoten og Vesterålen ikke tas før i 2010, vil mye kunne bli avgjort allerede på valgnatta. Underskriftene skal derfor overleveres til de partiene som forhandler om regjeringsmakt etter valget i høst.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden, med et mangfold av naturverdier. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen arbeider for å ta vare på naturverdiene og videreutvikle Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet.

Sider