Alle kan bidra i kampen mot oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Du kan for eksempel arrangere homeparty mot oljeboring hjemme hos deg. For at kampen om Lofoten og Vesterålen skal bli så stor som vi ønsker må alle gode krefter mobiliseres.

Folkeaksjonen har lansert en underskriftskampanje som skal vare fram til valget av nytt storting, høsten 2009. Selv om beslutningen om oljeboring i Lofoten og Vesterålen ikke tas før i 2010, vil mye kunne bli avgjort allerede på valgnatta. Underskriftene skal derfor overleveres til de partiene som forhandler om regjeringsmakt etter valget i høst.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden, med et mangfold av naturverdier. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen arbeider for å ta vare på naturverdiene og videreutvikle Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet.

Sider