Lokallagsleder Sissel Baraa er forbauset over å se Norge sitte i Paris og underskrive klimaavtalen om hvordan de skal bidra for å hindre global oppvarming, samtidig som det ikke vises vilje til å gi havområdene utenfor LOVESE varig vern mot olje- og gassutvinning.

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et godt norsk bidrag til å oppfylle klimavtalen som ble vedtatt i Paris.

​Bente Kristine Lorentzen is 27 years old and lives in Kabelvåg, on the Lofoten Islands in northern Norway. She is the chairwoman of the People’s Campaign for an Oil-Free future in Lofoten, Vesterålen and Senja, and has been involved in keeping the Norwegian Arctic free from oil and gas. We spoke to her about her experiences.

For å feire skreiens vandring og betydning for Norge i ventetiden mot jul, har vi i Folkeaksjonen laget en Julekuletorsk som vi sender på vandring til alle hjem med budskap om å bevare havområdene uten Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

Bruk av fag-uttrykk i oljedebatten flytter fokuset bort fra de negative konsekvensene en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha.

Skal vi klare å kutte i de norske klimagassutslippene og ta vare på naturen i havet, må oljen og gassen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bli liggende.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag krever at Lofoten, Vesterålen og Senja forstatt skal holdes stengt for all olje- og gassvirksomhet. 

Hvilke konsekvenser har språket som brukes for å formidle en politisk sak? Når bør man bruke fornuft og fakta og når bør man treffe følelser? 

Ørjan Robersten i lobby-organisasjonen LoVe Petro reagerer på at Folkeaksjonen kalte deltagerne ved konferansen Agenda Nord-Norge en sneversynt gjeng. Folkeaksjonens bakgrunn for å hevde dette, var deltagernes ensidige fokus på olje- og gass fra Lofoten, Vesterålen og Senja som løsning for Nord-Norge.

Deltakerne på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø ble spurt om deres syn på konsekvensutredning av olje- og gassvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Sider