Hadsel Høyres årsmøte ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.  Dette kommer jo ikke som noen overraskelse, men uttalelsens innhold og argumentasjon er verdt å merke seg.

Norge har til nå brukt over 1 milliard og 15 år på å samle inn kunnskap om hvilke konsekvenser oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kan ha. Likevel hevder Avisa Nordland på lederplass at vi trenger mer kunnskap.

Bruk av fag-uttrykk i oljedebatten flytter fokuset bort fra de negative konsekvensene en åpning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag krever at Lofoten, Vesterålen og Senja forstatt skal holdes stengt for all olje- og gassvirksomhet. 

Ørjan Robersten i lobby-organisasjonen LoVe Petro reagerer på at Folkeaksjonen kalte deltagerne ved konferansen Agenda Nord-Norge en sneversynt gjeng. Folkeaksjonens bakgrunn for å hevde dette, var deltagernes ensidige fokus på olje- og gass fra Lofoten, Vesterålen og Senja som løsning for Nord-Norge.

Deltakerne på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø ble spurt om deres syn på konsekvensutredning av olje- og gassvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Folkeaksjonen har bedt myndighetene trekke tilbake tillatelsene som Statoil og Hydro i dag har til å bore etter olje i to felt utenfor Røst.

Fisk er definitivt en av Norges gullgruver, og verdien vil fortsette å øke i årene fremover. Sjømatrådet forteller de vil i årene framover blant annet satse på økt eksport av torsk til Kina og laks til andre markeder i Asia, der flertallet av verdens middelklasse bor om ti-femten år.

Senja Petro skal atter en gang vekkes opp av dvalen og få fart i konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja – ingen lett oppgave. Det kan LoVe Petro bekrefte. 

Denne helga samles Nordland Arbeiderparti til årsmøte i Bodø. Der skal de diskutere forslag som sier at Arbeiderpartiet fortsatt krever en åpninsprosess for oljeboring i Lofoten. 

Sider