Folkeaksjonen reagerer kraftig på uttalelsen om at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skal bidra til at Europa oppfyller klimamålene i Paris-avtalen.

Lokallagsleder Sissel Baraa er forbauset over å se Norge sitte i Paris og underskrive klimaavtalen om hvordan de skal bidra for å hindre global oppvarming, samtidig som det ikke vises vilje til å gi havområdene utenfor LOVESE varig vern mot olje- og gassutvinning.

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et godt norsk bidrag til å oppfylle klimavtalen som ble vedtatt i Paris.

Skal vi klare å kutte i de norske klimagassutslippene og ta vare på naturen i havet, må oljen og gassen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bli liggende.

Norge er et av eksemplene som dras frem i den nye boka Ending the Fossil Fuel Era av som lanseres under landsmøtet til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i Kabelvåg, 5. – 7.juni. Hovedforfatter professor Thomas Princen, og oljeforskerne Helge Ryggvik og Berit Kristoffersen kommer for å diskutere kampen mot oljeboring i Lofoten i denne sammenhengen.

Folkeaksjonen, Naturvernforbundet og Bellona reagerer kraftig etter gårdagens uttalelser fra Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. 

Sider