Folkeaksjonen med videoinvitasjon til Støre

Lørdag 14. juni velges Jonas Gahr Støre som ny leder for Arbeiderpartiet. Folkeaksjonen inviterer Støre på en guidet tur for å vise ei oljefri fremtid.

Velkommen til Lofoten, Vesterålen og Senja

Folkeaksjonen vil gjennom en guidet tur vise for Støre hvilket potensial som ligger i Lofoten, Vesterålen og Senja – uten olje- og gassvirksomhet. Kunnskapsinnhentinga som Arbeiderpartiet var med på å sette igang gjennom den rødgrønne regjeringa resulterte i en stor rapport som ble lagt frem i vår. Rapporten viser et kjempepotenisal for utvikling og nye arbeidsplasser, forutsatt at politikerne legger forholdene til rette.

-          Området Lofoten, Vesterålen og Senja er allerede kjent for sin unike natur og kultur bygd på fornybare ressurser. Ved å verne området mot oljeboring kan vi satse videre på den bærekraftige bruken av fisken og naturen og utvikle nye arbeidsplasser, sier leder i Folkeaksjonen, Bente Kristine Lorentzen

 

Stort press for ei oljefri fremtid

Arbeiderpartiet og nyvalgte Støre vil oppleve et stort press for å gå inn for et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Både Arbeiderpartiets Ungdomsforening og alle partier på Stortinget med unntak av regjeringspartiene ønsker et vern av områdene. I tillegg stiller Fiskarlaget, Kystfiskarlaget, samtlige miljøorganisasjoner og flere lokale bedrifter seg bak kravet om vern. Folkeaksjonen understreker at bredden i støttespillere og det store folkelige engasjementet vil dytte Arbeiderpartiet i ei retning av vern.

-          Vi har tro på at Arbeiderpartiet med Støre vil bevege seg i ei retning av mer miljø- og bærekraft. Vi har et behov for å ta vare på viktige fiskeriområder og unik natur, samtidig som vi begrenser klimagassutslippene. Dette gjør området Lofoten, Vesterålen og Senja unikt og et vern mot oljeboring vil være noe folk over hele landet og hele verden vil legge merke til, sier Lorentzen

 

Mer informasjon kontakt:

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Bente Kristine Lorentzen

+47 97 50 50 92

bente@folkeaksjonen.no

 

Se videoinvitasjonen på youtube her: http://youtu.be/YRWL2eem0Qw