Kart over oljevirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Bildetekst: 
De sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal fortsette å være uten petroleumsvirksomhet