Forskerne vet for lite om hvilken virkning seismikkskyting har på fisk, men antar at seismiske undersøkelser har en skremmeavstand på 18 nautiske mil (33 kilometer) for torskefisk.

Seismikkfartøyet drar kabler på flere tusen meter etter seg. En luftkanon skyter trykkbølger som reflekteres i sjøbunnen. "Kjempe-ekkoloddet" kartlegger hva som er under havbunnen av olje, gass og andre geologiske strukturer.

Seismikkskyting er store lydkanoner som skytes mot havbunnen for å finne ut om det er forekomster av olje og gass i området. Seismikkskyting på den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kommer skremmer fisken og fortrenger den fornybare fiskerinæringen i regionen.

Undersøkelser tyder på at luftkanonene som benyttes under seismikkinnsamling kan være dødelig for fisk ved avstander opp til 5 meter. Disse undersøkelsene ble gjennomført av norske forskere i 1992, og har blitt kritisert av fiskerne for ikke på være nok omfattende.