For alle oss som ikke vil at Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for petroleumsaktivitet, har november vært en interessant måned. 

Olje- og gassvirksomheten innebærer fare for akutt forurensning. Scenariene spenner fra full utblåsning av en brønn med tusenvis av tonn olje ut i sjøen, til mindre uhellsutslipp av olje eller kjemikalier på grunn av slangebrudd eller overfylling av tanker. 

Utslipp av olje i forbindelse med olje- og gassproduksjon skjer ved utslipp av produsert vann, drenasjevann fra plattformene og fortrengningsvann. I tillegg kan det skje akutte oljeutslipp. Produsert vann er normalt den viktigste kilden til oljeforurensning.

– Det går jo så fint i Nordsjøen, så da går det helt sikkert bra med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja også.

Olje- og gassvirksomheten berører store områder i havet, på sjøbunnen og på land. Virksomheten påvirker miljøet med mekaniske forstyrrelser eller med ulike utslipp til sjø og luft. Dette skjer både ved utbygging av installasjoner, ved boring av brønner og under selve produksjonen av olje og gass.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt vernet hele fem ganger de elleve siste årene. I 2013 la samarbeidsavtalen mellom regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti et vern for LoVeSe ut denne stortingsperioden.  2017 er det nytt stortingsvalg og saken skal igjen opp til debatt. 

Et oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være dramatisk for reiselivet, fiskeriene og folk som bor i regionen. Konsekvensene vil kunne bli særdeles alvorlige, både for miljø og næringsliv.