Fossil brensel som olje og gass fører til alvorlige klimaendringer. Av hensyn til de dramatiske konsekvensene av et endret klima, må noe av oljen og gassen få ligge i fred.