Bodø Arbeiderparti går inn for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

På medlemsmøte i kveld vedtok Bodø Arbeiderparti enstemmig å gå vekk fra kravet om  konsekvensutredning og sa dermed ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen og miljøbevegelsen kaller vedtaket en stor seier og håper at Nordland Arbeiderparti følger etter.

- Dette er en stor seier. Gjennom dette vedtaket bidrar Bodø Arbeiderparti sterkt til at vi snart kan nå målet om et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil sikre trygge rammevilkår for våre viktige bærekraftige næringer i regionen, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

10 fylkeslag i Arbeiderpartiet har til nå gått inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Imidlertid er Nordland Arbeiderparti er et av fylkeslagene som ønsker å åpne for oljevirksomhet, men dette kan være i ferd med å snu. Flere lokallag har snudd og Bodø føyer seg nå inn i rekken. Saken ligger an til å på ny komme opp på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Miljøbevegelsen og Folkeaksjonen jubler over vedtaket i Bodø og håper det kan være med på å snu Nordland Arbeiderparti og deretter sikre seier på landsmøtet i Arbeiderpartiet neste år.

- Bodø Arbeiderparti føyer seg i rekken av lokallagene på Sortland, Øksnes og i hele Lofoten i å si ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå er det på høy tid at Nordland Arbeiderparti følger deres eksempel og sier ja til evigvarende fornybare ressurser og nei til kortvarig og forurensende oljevirksomhet et av verdens mest unike og sårbare havområder, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

- Gratulerer til Bodø AP med viktig og modig vedtak! De stiller seg nå på riktig side av historia. Det var på høy tid at de lytta til miljøfaglige råd og fiskeriorganisasjonene. Vi tar hatten av for AUF som har jobba med denne viktige saka så lenge, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Folkeaksjonen gratulerer alle gode krefter i Bodø Arbeiderparti med jobben de gjør for å holde et av verdens mest sårbare havområder oljefrie og ser fram til det videre samarbeidet.

 

For ytterligere kommentarer:

Odd Arne Sandberg     990 41 242
Silje Ask Lundberg       913 31 729
Gaute Eiterjord             468 92 288