I utakt med folket

Igjen ser vi at den politiske styringen av landet er i utakt med folket, og igjen retter Aftenposten blikket mot Røst, hvor denne problemstillingen er ekstremt utpreget. Aftenposten peker på paradokset om hvem som støtter sak, og hva de stemmer:

”Sjarkfiskerne på Røst har nordmenn flest på sitt parti. Likevel stemmer flertallet på partiene som ønsker konsekvensutredning.”

Les hele artikkelen i Aftenposten.