Foto: Anna Birkeland Olerud

Vind i seilene for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja oppsummerer en fantastisk sommer og høst, og konkluderer med at vi er på vinnerlaget! 

Vi skriver midten av oktober, og det er tre måneder siden vi avviklet vårt landsmøte i Kabelvåg. Det kan se ut til at det møtet kommer til å bli stående som et viktig moment i Folkeaksjonens historie. En ambisiøs arbeidsplan ble vedtatt og strategier ble lagt. Landsmøtet var tydelig på at fokuset nå må være å ”snu Arbeiderpartiet”. Det er ikke noe nytt i det, men med en politiske situasjon hvor Arbeiderpartiet etter stortingsvalget i 2017 er svekket, og hvor stemmeflukten var spesielt stor i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen, bør det nå åpne seg større muligheter for å nå fram med vår argumentasjon. Vi avsluttet et godt landsmøte og gikk litt i feriemodus...
 

Så tok saken vår plutselig fyr midt i sommerferien:

2 august tikker det inn melding om at ledelsen i Bodø Arbeiderparti har bestemt seg for å slippe nyheten om at de anbefaler partiet å legge bort kravet om å starte en åpningsprosess med konsekvensutredning. De sier blant annet til Avisa Nordland:

"Vi gjør det fordi vi mener petroleumstilnærmingen står i veien for annen langsiktig og bærekraftig verdiskaping i dette fantastiske og ressursrike området. Vi gjør det fordi vi mener petroleumsnæringen har ei framtid i Norge uten å være inne i den mest ressursrike og betydningsfulle delen av norskekysten"

At det stadige kravet om oljeboring  står i veien for eksisterende næringer og mulighet for å satse på nye bærekraftige næringer har alltid vært et viktig argument for Folkeaksjonen. Endelig begynner det å nå inn til sentrale politikere i regionen.
 

9 august følger lederen i selveste Nordland Arbeiderparti opp, og anbefaler partiet å legge bort saken. Han sier til media at “det er en død hest” og mener at det ikke finnes politisk rom for å nå fram med Arbeiderpartiets vedtatte politikk - kompromissforslaget fra forrige landsmøte.
 

13 august lanserer havforskningsinstituttet en informasjonsvideo hvor budskapet er klinkende sterkt og klart. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke for petroleumsvirksomhet. De sier dette i forbindelse med publiseringen:

”Ingen andre norske havområder er så viktige for våre fiskerier og så sårbare for oljeutslipp som Lofoten, Vesterålen og Senja. Rundt 60 prosent av fisken som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder. Vel halvparten av Norges årlige fiskeriinntekter på 18 milliarder kroner (førstehåndsverdi i 2017) er avhengige av rent hav i det tidsvinduet egg og larver passerer Lofoten. Et oljeutslipp på verst tenkelig tidspunkt kan ramme en betydelig del av årsproduksjonen av flere kommersielt viktige nordlige fiskebestander - som vi deler med andre nasjoner”
 

14 august følger havforskningsinstituttet opp med resultater fra Eggtoxforskningen som har sett på skadeeffekten av oljesøl på fiskeegg, de skriver blant annet:

“Det skal ikke mye til. Etter å ha blitt eksponert for olje i 24-72 timer som egg og deretter blitt overført til rent vann for klekking, ser vi at det påvirker utviklingen av hjertet til larvene. Og uten et hjerte som fungerer skikkelig, utvikler ikke fisken seg skikkelig, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Sonnich Meier.”

Disse nyhetssakene fra Havforskningsinstituttet falt Norsk olje og gass tungt for brystet  og Karl Erik Schjøtt Pedersen startet sin kampanje for å fortelle folket at torskestammen ikke ville utryddes totalt ved et oljeutslipp.  

 

27 august får han denne kommentaren fra redaktøren i magasinet teknisk Ukeblad:

“Schjøtt-Pedersen møter derfor HIs publisering med aktiv motargumentasjon. Spesielt er han opptatt av at HI selv «innrømmer» at rapporten de nettopp har presentert ikke nødvendigvis betyr at fiskebestanden utryddes helt ved et eventuelt utslipp fra petroleumsvirksomhet. Er det virkelig en premiss at all fisk vil utryddes, før det får følger for petroleumsvirksomheten?”

 

13 september går Evenes Arbeiderparti enstemmig inn for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir varig vernet mot oljevirksomhet.

 

2 Oktober slår flere ordførere i Sør-Troms seg sammen og krever at Senja må holdes utenfor denne diskusjonen. De vil definere seg ut av området Lofoten, Vesterålen og Senja og kreve konsekvensutredning for bare Senja. Dette utspillet blir kraftig imøtegått av Folkeaksjonen og flere andre kommentatorer.

 

10 oktober offentliggjøres store, tunge FN rapporter som veldig tydelig viser at klimagassutslippene må ned, samtidig pekes det på at de som først omstiller seg til et mer bærekraftig næringsliv vil bli de økonomiske vinnere i framtiden.  Folkeaksjonen kommenterte dette med at Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen kan være et perfekt sted å starte denne nødvendige og lønnsomme satsningen.


Så saken eskalerte etter landsmøtet vårt, og mye peker i retning av et endelig stemningsskifte og at det vil være fullt mulig ”å snu Arbeiderpartiet” i april. Vi har fått spørsmålet om kampen er vunnet fra flere journalister. Men med det trykket vi i disse dager opplever fra Norsk Olje og gass, som er en mektig og ressurssterk organisasjon, kan vi ikke på noen måte konkludere slik. Vi må stå på som aldri før, men vi har en stor fordel i at stadig flere støtter oss, medlemsutviklingen er positiv,  stadige medieoppslag gjør at folk snakker om saken rundt middagsbordet. Vi må hele tiden være på banen og imøtegå en stadig mer desperate argumentasjon fra oljelobbyen.
 

Takk for at dere er medlemmer! Vi er vinnerlaget, men det kan ta noe tid før endelig seier kan innkasseres.

Hilsen Odd Arne Sandberg,
leder av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja