Vil ikke ofre livsviktige matforsyninger for to ukers olje

Om faktaene som gjengis i dette leserbrevet hadde sunket inn hos lederne for landets største politiske partier, hadde de kanskje forstått at det lureste de kan gjøre er å holde fingrene borte fra fatet. Matfatet.

I sitt leserbrev til Lofotposten skriver Rolf Zimmermann og Ida Gudding Johnsen i dag at det lille som muligens finnes av olje i områdene utafor LoVeSe, ikke er verdt bryet med å hente opp.

Den som tror at det finnes et enormt reservoar av olje i det fiskerike Lofothavet må tro om igjen. Den lille skvetten som ligger her vil i alle fall ikke forlenge oljealderen på noen måte.

Diskusjonen rundt oljeboring i Lofoten er langt fra over. Erna Solberg har sagt at Høyre vil gå til valg på å åpne disse områdene for oljeboring. Aps Jonas Gahr Støre rasler med partipisken og vil trolig landet partiet på samme standpunkt, med det han vil ha til å høres ut som et kompromiss.

Diskusjonen rundt dette får det mange ganger til å høres ut som om det finnes enormt med olje i disse områdene. Men det er en kortslutning å innbille seg det.

Mindre olje enn på Norne?

Ifølge kunnskapsinnhentingen om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) som Olje- og energidepartementet avleverte i november 2012 går det klart frem at det er en relativt liten skvett med olje det dreier seg om. Norsk politikk bør i fremtiden dreie seg mer om hvorvidt det er klokt å ofre fiskeriressursene i disse fruktbare havområdene for så lite olje.

Den nevnte kunnskapsinnhentingen sier at det finnes fra 76 til 371 millioner Sm3 (Standard kubikkmeter) olje i dette området. Estimatet er på rundt 200 Sm3 med olje. Dette er ingen stor mengde.

Faktaboks som viser mengde olje i forskjellige senarier. Tall hentet fra OLje og energidepartementets kunnskapsinhenting fra det nordøstlige Norskehav - avgitt i 2012. Tallene viser at det ikke dreier seg om noen stor oljemengde. (Foto: Analyse laget av Rolf Zimmermann, basert på tall fra OED, Norsk Petroleum og IEA) Rolf Zimmermann

Det er faktisk så lite at det er underlig at Gahr Støre i det hele tatt tar seg bryet med å svinge partipisken, slik Aftenposten hevder at han gjør i denne saken.

Til sammenligning:
I hele 2015 ble det på norsk sokkel produsert 228 millioner Sm3 med olje eller olje-ekvivalenter. Dette betyr at oljeproduksjonen basert på reservene i dette sårbare området bare utgjør 10-11 måneders produksjon i dagens tempo.

Regner man dette videre om til forbruk av olje på verdensbasis, vil man se at denne oljen heller ikke monner stort, om man håper at LoVeSe skal være redningen for oljeindustrien eller oljealderen. Oljen rundt LoVeSe strekker bare til rundt 14 dagers oljeforbruk på verdensbasis.

Fisken er mat for 41 millioner - hver dag
Til gjengjeld er dette havstykket gyteområde, fødestue, inkubator og barnehage for størstedelen av det vi i dag omtaler som kommersielle fiskeslag i Norge. 3 millioner tonn fisk årlig fiskes det i disse havområdene. 70 prosent av denne fisken gyter i disse sårbare områdene, ifølge Havforskningsinstituttet.

3 millioner tonn fisk kan omregnes til omlag 15 milliarder måltider, som gir et måltid fisk til 41 millioner mennesker hver eneste dag hele året. Denne fisket vil trolig forsvinne dersom man starter med seismikk og boring inne blant fiskelarver og gytende skrei, slik resultatet ble på Vestlandet.

Venstre nasjonalt har så langt vært en tydelig garantist for at LoVeSe forblir oljefritt.

Samtlige lokallag av Venstre i Nordland vil frem mot valget i 2017 jobbe hardt for at denne garantien forlenges også gjennom neste stortingsperiode. Da må det liberale næringspartiet Venstre helst komme styrket gjennom stortingsvalget.