Vil ha enighet om konsekvensutredning

Schjøtt-Pedersen, mener tiden er inne for politisk enighet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er Folkeaksjonen Oljefritt helt enige i; tiden er inne for å innføre varig vern mot ødeleggelse av våre store naturresursser og kilder til mat, og først altså være enige om å legge bort alle planer om konsekvensutredning.

iTromsø (artikkel av Lars Johnsen) gjengir i dag et intervju med sjefen for Norsk Olje- og gass. Der fortsetter direktøren sin retorikk som går på at mindretallet styrer - noe som er en grell forvrengning av virkeligheten. – ...med utgangspunkt i dagens sammensetning i Stortinget, er det 85 prosent som er for konsekvensutredning. Det er ei demokratisk utfordring at en minoritet har blokkert for dette så lenge. Her viser den avgåtte politikeren at hodet hans har blitt værende i politikken. Det norske folk har plassert politikerne på Stortinget for å ivareta folkets interesser og meninger. Folket er av en helt annen oppfatning enn representantene på tinget, i saka om LoVeSe. Schjøtt-Pedersen refererer til det store oljesuget i Stortinget. Det er altså stor ubalanse mellom de folkevalgtes syn på saken og folkets. Her ligger egentlig den demokratiske utfordringen som Schjøtt-Pedersen prøver å vise til. Den samme demokratiske utfordringen som har bakgrunn i at det er veldig langt fra løvebakken til der hvor Norges fornybare resursser forvaltes på en bærekraftig måte - uten å bli ødelagt av en kortsiktig oljefest.

Oljedirektøren påstår også i intervjuet at "Vi har hatt et godt samarbeid med fiskerinæringen gjennom 50 år." Nok en gang overbærende retorikk fra en gammel rev som innerst inne vet at fiskerne vil rive en slik hårreisende påstand i filler. 

Goliat prøver å knuse David, men vi ser en oppvåkning blant arbeidstakerorganisasjonene og forbundene som representerer folket. I dag er 5 av LO-forbundene mot konsekvensutredning av LoVeSe, og trykket på landets største politiske parti øker stadig. Denne utviklingen gir håp om at Lofoten, Vesterålen og Senja vil forbli oljefritt for all tid.

Les hele intervjuet her -  for abonnenter av iTromso.no

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.