HOLD I TORSKEN: Siv Marie McDougall, Ingrid Skjoldvær og Erle Bårdsdatter Sæther holdt i torsken under folkefesten på Youngstorget lørdag formiddag mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vi vil hjem til et grønt Vesterålen

OSLO: – Vi vil hjem til et grønt Vesterålen, sa vesterålingene Ingrid Skjoldvær (21), Erle Bårdsdatter Sæther (20) og Siv-Marie McDougall (20) da Bladet Vesterålen møtte dem under folkefesten på Youngstorget i Oslo lørdag.

Presseklipp: BLADET VESTERÅLEN 21.04.2015 | Forfatter: SUNNIVA BORNØY 

Flere hundre mennesker var lørdag formiddag samlet til folkefest på Youngstorget for å vise Arbeiderpartiet at de må si ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Arrangementet var Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i samarbeid med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. I strålende solskinn med musikkinnslag av Moddi, artisten Æ og Ingeborg Oktober, aktiviteter og en smak av havet ble det en fin dag for miljøengasjerte.

Blant de mange var det tre kjente fjes fra Vesterålen. Sortlending og nestleder i Natur og Ungdom (NU), Ingrid Skjoldvær, andværing og regionsekretær i NU, Erle Bårdsdatter Sæther, og tidligere leder i NU lokallag Andøya, Siv-Marie McDougall.


- Ap vingler
For at det i neste stortingsperiode skal bli mer satsning på å redusere klimautslippene og på fornybare næringer er miljøorganisasjoner som NU og Miljøpartiet de grønne avhengige av å ha Ap med seg på laget.


Hvordan ser dere på Aps rolle i denne situasjonen?
- Vi hadde håpet at Arbeiderpartiet skulle ta et klart standpunkt mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja på landsmøtet denne helga, men slik ble det dessverre ikke. Så vi er her i dag for å vise at det fremdeles er utrolig viktig at de står opp for denne saken, sier Ingrid Skjoldvær.


- Arbeiderpartiet er etter meningsmålingene det største partiet nå, og det er viktig at de går foran og sier at de er imot.
Nå står de og vingler, så det beste hadde vært om de hadde sagt at de er imot, sier McDougall.
- Det er viktig at de nå faktisk tar et standpunkt og blir det litt grønnere partiet som de har sagt at de skal bli. Og da satser vi på at det skal bli grønt i Nord-Norge, sier Bårdsdatter Sæther.


Har dere noen forventninger til FNs klimakonferanse i Paris i sommer?
- Det er den neste muligheten vi har til å få en internasjonal bindende klimaavtale, men jeg tror at her i Norge så er vi nødt til å gjøre hjemmeleksa vår før vi drar til Paris slik at vi har noe å stille med. Vi er et land som er en storeksportør av forurensning. Hvert år eksporterer vi olje og gass tilsvarende 1,5 prosent av verdens totale utslipp. Det er noe vi trenger å ta ansvar for, nemlig ved å sette en grense for oljeindustrien. Den grensa mener vi er nødt til å gå sør for LoVeSe, sier Skjoldvær.


Hva tenker dere om Ap hvis de får 40 prosent til neste stortingsvalg og går inn for oljeboring i nord?
- Det som er det viktigste nå er at vi viser alle de andre mulighetene som finnes i Lofoten, Vesterålen og Senja. Så langt har denne debatten vært preget av at vi enten borer etter olje eller så gjør vi ingenting. Vi må heller tenke motsatt. Tenk om vi hadde brukt all den tida og energien vi bruker til å snakke om olje, til å snakke om de alternative løsningene som finnes. Det må vi gjøre sammen med arbeiderpartipolitikerne og også med de lokale politikerne. Vi har sett at flere og flere arbeiderpartipolitikere har snudd i denne viktige saken og at det har blitt et stemningsskifte innad i partiet, sier Skjoldvær.


- Vi kjemper jo egentlig for varig bruk av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må vise at den eneste måten å beholde varig bruk på er hvis vi lar de bærekraftige arbeidsplassene gå foran arbeidsplassene i oljebransjen, sier Bårdsdatter Sæther.


- Hvis vi skal finne løsninga på et samfunn uten olje og gass, så er det en veldig delt løsning. Vi kan ikke bare bytte ut olje og gass med bare vindkraft eller bare fiskeri. Det kommer til å bli en ganske stor utfordring hvor vi må finne alle de gode ideene for hvordan vi skal kunne erstatte den store næringa som oljenæringa er. 


Lofoten, Vesterålen og Senjahar et stort potensial for utvikling innenfor mange næringer. Vi er jo utflytta vesterålinger nå, men vi håper jo at vi skal kunne få lov til å flytte hjem til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Skjoldvær.

AUF-leder ga full støtte
En av talerne på Youngstorget var lederen i AUF, Mani Hussaini. Med et sterkt engasjement for å gjøre Arbeiderpartiet både rødere og grønnere ga han de oppmøtte full støtte: - Deler av vår lange kyst er blitt fritt fram for oljeselskapene. En slik overkjøring aksepterer vi ikke. Kampen om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått i mange år. I 2017 skal Arbeiderpartiet ta en ny stilling til spørsmålet. Da skal vi vinne en gang for alle. Jeg gleder meg til å vinne og ha en folkefest over hele landet sammen med dere! ropte Hussaini ut til folkemengden.


Større potensial i fiskerinæringa
Rapporten Framtid i nord som ble utgitt av Nærings- og fiskeridepartementet i fjor viser et større potensial for arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiseliv enn hva oljeindustrien ville gitt ved en åpning for oljeboring.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, minnet de frammøtte på hvorfor det er så viktig å ikke leke med de verdifulle fiskebestandene langs norskekysten: - Vi er en stor og sterk fiskerinasjon, og det hadde ikke vært mulig om vi ikke hadde forvaltet ressursene våre på en rett og god nok måte. Arbeidsplassene i fiskerinæringa langs kysten har vært avgjørende for å bygge det kyst-Norge vi har i dag, og har bidratt til Norges økonomi gjennom mange hundre år. Viktigheten av disse arbeidsplassene vil være like stor i framtida, sier Ingebrigtsen.