Vi forteller historien om et unikt, verdifullt og viktig område

I fjor, i 2014, var det to viktige jubileum som skjedde i Norge. Det ene var at vi feiret 200 år siden den norske grunnloven blei skrevet og det andre var at vi som Folkeaksjon hadde fem-års-jubileum siden vi ble stiftet som en nasjonal aksjon.

LEDERS TALE TIL LANDSMØTET

I fjor, i 2014, var det to viktige jubileum som skjedde i Norge. Det ene var at vi feiret 200 år siden den norske grunnloven blei skrevet og det andre var at vi som Folkeaksjon hadde fem-års-jubileum siden vi ble stiftet som en nasjonal aksjon.

Hva er så sammenhengen mellom Norges grunnlovsjubileum og Folkeaksjonens fem-årsjubileum? Begge handler om å skrive en historie som blir enormt viktig i mange hundre år fremover. Det var mange som fikk med seg når NRK fikk historiker og professor Frank Årebrot til å gå gjennom norgeshistorien de siste 200 årene på kun 200 minutter.

Han fortalte blant annet hvordan feiringen av Grunnlovsdagen 17.mai, var en sentral del av kampen for å få et selvstendig Norge. Flere år gjennomførte de ulovlige feiringer av 17.mai,  hvor de inntok gaten med fest og feiring, men i denne festen lå det en kamp, en vilje og et fremtidshåp som gjør at vi i dag har en grunnlov og et land.

På samme måte jobber vi i Folkeaksjonen for å skrive historie, for å definere et område og frigjøre det fra en debatt om åpning for oljeboring sånn at vi kan diskuter hvordan vi skal ta vare på, og utvikle og forme ei oljefri fremtid.

Våre folkefester, vardebrenninger, debatter og møter med folk på stand kan hver for seg virke som små hendelser, men som samlet sett utgjør en historisk forskjell, og som sørger for at de viktigste havområdene ikke åpnes for oljeboring.


Nå tror jeg heldigvis ikke at vi trenger flere hundre år på å vinne denne saken. Tvert i mot ser vi at på de fem årene Folkeaksjonen har eksistert, har området blitt vernet tre ganger. Tar vi med at Folkeaksjonen begynte som lokale protestaksjoner, både på Senja, i Vesterålen og i Lofoten så kan vi oppsummere å si at på de 10 siste årene har området blitt vernet hele fem ganger!

Til fem-årsjubileet i fjor snakket jeg om hvor god vi i Folkeaksjonen er på å fortelle en historie. Folkeaksjonen har fortalt en historie om Lofoten, Vesterålen og Senja som er full av følelser, men som er grunnet i beinharde fakta om tradisjon, naturverdier og menneskene sine muligheter til å utnytte de fornybare ressursene som er her, på en måte som tar vare på området for fremtidige generasjoner.

Vi understreker og sier gang på gang, at dette ikke er snakk om oljeblokker på et kart, som skal tildeles når oljeindustrien trenger nye områder for å finne olje i.  Vi forteller historien om et unikt, verdifullt og viktig område, som inneholder enorme muligheter for fremtida. For hver gang vi fortell denne historien. Er vi med på å skrive historie. 

jeg tror ikke de som insisterte på å feire 17. mai de første årene av Norges historie, var klar over betydningen av det de gjorde. På samme måte tror jeg vi i Folkeaksjonen skal bli enda flinkere til å se viktigheten av det vi gjør. Et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja vil gjennomføres av oss, men vil ha konsekvenser for generasjoner fremover. Vi verner om muligheten til å høste av havet, og om å ta vare på natur og klimaet vårt.

Jeg vil gi dere en personlig utfordring som dere ska ta med dere fra dette møtet. Det er å se dere selv inn i historien. Kjenn etter på hvor viktig det er at du jobber for dette, og ta inn over deg, det store vi har oppnådd ved å holde områdene stengt for en ivrig oljeindustri og ivrige politikere. Ta det med deg når vi nå skal se fremover og tenk; - hvordan vil du ta del i kampen videre for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vår slagkraft ligger i folkene, lokallagene og det engasjementet som hver og en av oss representer. Og at vi har en evne til å knytte dette sammen i én folkeaksjon.

Vi har allerede mange viktige støttespillere innenfor fiskeri, reiseliv, miljøbevegelse, politiske partier, kirken, kunstnere, forskere, fagbevegelse og ikke minst blant folk.

I tillegg ser vi at vi får flere og flere støttespillere som snakker høyt om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Ett eksempel er Tommy Torvanger – lederen for Nergård AS, et milliardselskap innenfor fiskerinæringa, som sier at han ikke skjønner at politikerne vurder å åpne fødestua til torsken, for oljeboring.

En annen støttespiller er lederen i AUF, Arbeiderpartiets Ungdomsfylking, Mani Hussaini. Han sier at et oljefritt LoVeSe e en hjertesak. Han representerer en kraft i Arbeiderpartiet som e i ferd med å snu partiet fra og være for oljeboring, til mot. Også i Nordland ser vi at Thomas Norvoll, fylkesrådleder, stiller spørsmålet, hva hvis vi hadde brukt like mye energi på legge til rette for andre næringer. Klimarådgiveren til Jens Stoltenberg gjennom ni år anbefaler AP å si nei, kombinert med et lederskifte. Folkefesten vi hadde på Youngstorget i vår under AP landsmøte var bare en smakebit på det trykket vi skal sett inn. Vi skal sett oss på Arbeiderpartiet til de forstår at i LoVeSe tør de ikke åpne for oljeboring!

I tida fremover skal vi få enda flere av våre støttespillere til å si høyt ifra, at de krever ja til et oljefritt LoVeSe.

Det e mange øyne som ser mot Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvert år kommer hundretusenvis av turister for å oppleve naturen og folkene som bor her. Hvert år gir fisk fra dette området mat til hundretusenvis over hele verden.

Området blir forsket på, feriert i, fiska i, men også forsøkt åpnet for foruensning som vil ødelegge for verdiene vi kjemper for. Vi merker at oljeindustrien er i gang. På Senja har de blåst nytt liv i Senja Petro, i Lofoten bruker de oljevernbase som brekkstang for å åpne en debatt om oljeboring. Oljeindustrien har fremdeles mye makt til å påvirke politikere og folk, både gjennom det vi ikke ser, og det vi ser.

Det kommer til å bli mye arbeid fremover. Og vi må bli ENDA tøffere. Vi må tørre å snakke om vern, begynne å definer innholdet i det. Formulere fremtida slik vi ser den, også utenfor Folkeaksjonen. Folkeaksjonen bygger en plattform og skaper et rom hvor vi som er uenige om så mye annet, kan være enig om at i Lofoten, Vesterålen og Senja, der holder vi det oljefritt! Vi peker på muligheter. Vi sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Så blir det opp til oss og politikerne å definere hva fremtida skal være. Vi er enige om at fremtida ikke ligger i olja.

I 2013 la samarbeidsavtalen mellom regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti et vern for LoVeSe ut denne stortingsperioden. Selv om vi enda er i 2015 er det ikke lang tid før det igjen vil bli bråk, før vi igjen må trå til for å holde områdene oljefri.

Vi starter mobiliseringa nå, vi skal bygge sterke lokallag, verve mange nye medlemmer, få mange flere aktive, og ikke minst holde mange flere folkefester.

Spørsmålet mange stiller seg, er når skal politikerne gi seg? Når skal de si ok, vi verner, nå blir det ingen flere omkamper? Om det blir i 2017 vet jeg ikke. Jeg tror uansett ikke det er lenge til, men jeg vet også at uansett hvor mange runder det tar, - så er vi klar!


Med kampvilje og med folkefest skal vi skal vi sørge for at Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefritt!