Velkommen på laget, Arbeiderpartiet

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fyller ti år i år. I helga fikk vi bursdagsgaven som vi har ønska oss så lenge. Gaven er ikke mindre enn at vi har fått et storting som er i takt med befolkningen og som sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi sier tusen takk til Arbeiderpartiet som nå sikrer dette.

Vedtaket fra helgas landsmøte er klart og sterkt. Arbeiderpartiet sier uforbeholdent nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det presiseres at diskusjonen om olje og gassvirksomhet har stått i veien for utviklingen av andre næringer i regionen. Nettopp dette har vært et av hovedargumentene til Folkeaksjonen hele veien. Vi har kalt det er vakuum. Statusen til regionen er nå ”oljefri”, og det åpner dørene for nysatsninger innenfor naturbaserte næringer. Med dette stemplet øker markedsverdien for alle produkter fra regionen. Alle etterspør opprinnelse og klimafotavtrykk på produkter som selges i dag. ”Olefritt” er et kvalitetsstempel.

AUF skal takkes spesielt. De har drevet fram saken gjennom flere år, og det gode langsiktige arbeidet ble kronet med overveldende støtte fra Arbeiderpartiets Landsmøte. Det jubler Folkeaksjonen for.

Det fine med gaven er at det er så mange som kan glede seg over den og gjøre seg nytte av den hver dag, og langt inn i evigheten.

- Fiskerne får drifte og satse videre med visshet om at seismikkskyting ikke kommer til å skremme bort fisken og at oljeutslipp ikke dreper ned yngelen.

- Turistnæringen kan videreutvikles med å markedsføre den gnistrende naturen med et oljefritt stempel .

- Verkstedindustrien kan fortsette å drive servise til fiskeflåten som hår fått trygget sine driftsvilkår.

- Nye marine næringer kan etableres uten fare for forurensing fra oljeutslipp

- Universiteter og skoler kan etablere tilbud innenefor miljø og bærekraftemner

Omdømmet for alle som driver naturbasert og bærekraftige næringer er sikret.

Dette er også en gave til sjøfugl, fisk, og alt marint liv. Og selvfølgelig til kommende generasjoner. For en fantastisk gave. Tusen takk.

Så hva gjør folkeaksjonen nå? I plattformen vår står det at det skal etableres varige, petroleumsfrie områder utenfor Lofoten Vesterålen og Senja. Disse skal ikke være til hinder for å utnytte de fornybare ressursene eller drive annen næringsvirksomhet i området, men skal være et varig vern mot petroleumsindustrien.

Arbeiderpartiets vedtak i helgen et veldig solid langt steg mot vårt mål. På landsmøtet vårt i juni skal vi stake ut kursen videre mot dette målet.

Folkeaksjonen får stadig nye medlemmer og to nye lokallag, et i Narvik og et i Arendal er på gang. Vi tror ikke oljelobbyen gir seg med dette og kommer fortsatt til å presentere vårt budskap gjennom å spre kunnskap om havet og imøtegå alle argumenter som vil prøve å rokke ved dagens status. Vi er ikke arbeidsløse.

 

LEVE HAVET