Vedtatt av landsmøte

Her kan du lese hva som ble vedtatt av landsmøte i Folkeaksjonen, lørdag 6.juni 2015 i Kabelvåg.  

Landsmøtet er Folkeaksjonens øverste organ. Alle medlemmer i Folkeaksjonen har møterett til landsmøte, i tillegg dekker Folkeaksjonen reise og opphold for minst to delegater fra hvert av våre lokallag.

Folkeaksjonen samles til landsmøte én gang i året. Her diskuterer man og bestemmer hva Folkeaksjonen skal mene og arbeide med det neste året. I tillegg velger man leder og styre for aksjonen som har ansvaret for at Folkeaksjonen gjennomfører det landsmøtet har vedtatt.

Under årets landsmøte i Kabelvåg, lørdag 6.juni 2015, ble det blant annet vedtatt en ambisiøs arbeidsplan, som legger opp til at Folkeaksjonen skal få sterkere lokalalg og økt lokal aktivitet. 

I vedlegget (se Relaterte dokumenter i menyen øverst til venstre) arbeidsplan for 2015 - 2016 kan du lese hva Folkeaksjonen planlegger å gjøre frem til neste landsmøte

Disse ble valgt som leder og landstyre i Folkeaksjonen: Folkeaksjonens landsstyre

Årsmelding for 2014 - 2015 forteller hva Folkeaksjonen gjorde i perioden mellom landsmøtet i 2014 og landsmøtet i 2015.

Vedlagt aktivitetsoversikt til arbeidsplan 2014 - 2015 sammenligner målene i arbeidsplanen med kommentarer om hva som er gjennomført.

Godkjent regnskap for 2014: Vedlegget gir en oversikt over økonomien til Folkeaksjonen for fjoråret.

Budsjettet for 2016 forteller hva vi forventer av inntekter og hva vi skal bruke pengene på i 2016.

Det ble ikke gjort endringer i den politiske plattformen, men det ble gjort to endringer i vedtektene til Folkeaksjonen. De oppdaterte vedtektene ligger vedlagt.

Neste års landsmøte vil foregå helga 3. - 5. juni 2016, på Sortland i Vesterålen. Vel møtt!