Valgkomiteens innstilling til nytt styre

12. oktober avholder Folkeaksjonen landsmøte på Sortland. Alle medlemmer har møterett. En av sakene som skal behandles er valg av nytt styre. Her er valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen har bestått av:

Gaute Wahl

Sissel Baraa

Kristine Wika Haraldsen

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig

 

Styret

Leder: Bente Lorentzen – 25 (ny)

Bente kommer fra Henningsvær i Lofoten. Hun var styremedlem forrige år og satt i styret til lokallaget i Oslo fra 2010 til 2012. Hun har tidligere vært aktiv i Natur og Ungdom der hun blant annet satt i sentralstyret og jobbet med oljesaken. Siden 2011 har Bente vært ansatt i Bonde- og Småbrukarlaget. I høst flyttet Bente hjem til Henningsvær.

 

Styremedlem: Wenche Cumming - 68 (gjenvalg)

Wenche Cumming bor på Sortland. Hun er pensjonert lærer. Hun har vært aktiv i SV siden slutten av 80-tallet, blant annet som vararepresentant til Stortinget i to perioder. Hun har tidligere vært styreleder i Senja næringshage, nestleder i kunnskapsparken på Finnsnes og leder av Folkeaksjonens lokallag på Senja. Wenche har også sittet i styret til Folkeaksjonen i inneværende landsmøteperiode.

 

Vågard Erdahl Nyaas – 23 (gjenvalg)

Vågard kommer fra Kabelvåg i Lofoten. Han har tidligere sittet i Natur og Ungdoms sentralstyre. Vågard satt i styret til Lofotaksjonen i 2007/2008 og har hatt flere roller i Folkeaksjonen, sist som nestleder, og han stiller til gjenvalg. Nå bor Vågard i Bergen der han studerer til å bli arktitekt.

Styremedlem: Ole Berglund – 63 (gjenvalg)

Ole bor i Ballstad i Lofoten. Han er fisker og er aktiv i Fiskarlaget der han innehar verv som formann i Skottnes Fiskarlag.

Styremedlem: Ragnhild Gjærum – 24 (gjenvalg)

Ragnhild kommer fra Stange i Hedmark, men bor nå i Tromsø. Hun har vært både vært ansatt i Natur og Ungdom og sittet i NUs sentralstyre. Ragnhild var daglig leder i Folkeaksjonen i 2012, og har sittet i styret siden forrige landsmøte. Ragnhild studerer til å bli sykepleier i Tromsø.

Styremedlem: Odd Arne Sandberg - 53 (ny)

Odd Arne Sandberg har vært aktiv i Folkeaksjonen siden starten og er lærer for linja Lofoten Watch på Lofoten Folkehøyskole. Odd Arne er født og oppvokst I Svolvær. Her tok han også kystskipperutdannelse, og arbeidet i fem år som fisker på kystfiskebåt. Odd Arne har sittet som vara i styret i inneværende landsmøteperiode.

 

Vararepresentanter

1. Silje Lundberg (ny)

2. Ingrid Skjoldvær (gjenvalg)

3. Werna Steffensen (gjenvalg)

4. Ida Lockert (gjenvalg)

5. Yngve Larsen (ny)

 

Frist for å komme med endringsforslag er på landsmøtet 12.oktober, på Sortland. Mer info her