Utilsiktede utslipp til sjø fra olje og gass

Olje- og gassvirksomheten innebærer fare for akutt forurensning. Scenariene spenner fra full utblåsning av en brønn med tusenvis av tonn olje ut i sjøen, til mindre uhellsutslipp av olje eller kjemikalier på grunn av slangebrudd eller overfylling av tanker. 

Bli aktiv eller start et lokallag!

Er det ikke lokallag der du bor, og du ønsker jobbe aktivt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – ja da kan du starte et eget lokallag!

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler at myndighetene ikke gir tillatelser til oljeleting i de mest sårbare områdene nærmest norskekysten

Aktivitet nær kysten fører til at oljen driver til land i løpet av kort tid. DN-direktøren frykter at det vil være vanskelig for hav- og kystgående beredskap å hindre at oljen når kysten, hvis uhellet først er ute. Risikoen for miljøet endrer seg gradvis etter hvert som petroleumsaktiviteten flytter seg nærmere land og inn i områder som er vurdert som særlig sårbare og verdifulle. 

• Les også: Små mengder olje kan ødelegge næringskjeden i Arktis

 


Akutte utslipp Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengder og hvor utslippet skjer. 

 

Kilde: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/2011/12/Advarer-mot-oljeboring-nar-kysten

 

 

Lik oss på Facebook: