Indeks Nordland trekker frem Lofoten, Vesterålen og Senja som et grep for å nå Europas mål om reduksjon av klimagasser.

Useriøst og virkelighetsfjernt fra Indeks Nordland

Folkeaksjonen reagerer kraftig på uttalelsen om at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skal bidra til at Europa oppfyller klimamålene i Paris-avtalen.

De mest sårbare områdene må vernes 
Rapporten Indeks Nordland beskriver hvordan utvikling og fremtidsutsiktene for Nordland fylke, og ble lagt frem under Nordlandskonferansen i Bodø. I innledningen til rapporten trekkes oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja frem som et grep for å nå Europas mål om reduksjon av klimagasser. 

Styringsgruppa i Indeks Nordland kan ikke på ramme alvor mene at forurensende oljeindustri i våre mest sårbare og verdifulle havområder skal være et bidrag til å begrense verdens klimagassutslipp. Tvert imot må vi verne de mest sårbare områdene for å sikre det unike næringsrike økosystemet, og hindre årelang forurensning. 

 

Oljelobbyen skifter ham
Tallene fra årets Indeks Nordland viser at Nordland fylke klarer seg godt på tross av det store fallet i oljeprisen. Og det er eksport av blant annet fisk som gjør at Nordland forventes å være Norges nest største eksportfylke allerede i første kvartal 2016. Nordland trenger 1.800 nye arbeidstakere og har de beste fortsetninger for vekst uten en åpning for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen mener det er påfallende hvordan oljetilhengerne nå bruker klima og miljø som argument for å åpne for oljeboring. 


Når det viser seg at Nordland har klart seg fint uten oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skifter oljetilhengerne ham. Nå dreier det seg om miljø, og ikke om hvor mange arbeidsplasser oljevirksomheten skulle gi lokalt i LoVeSe.