TROMS FOLKEBLAD OG RÅTT OLJEKJØR

Folkeaksjonens leder funderer over det hun leser i Troms Folkeblad, og setter spørsmålstegn ved noe som kan virke som en splitta stil.

I Troms Folkeblads leder 5. mai er overskrifta: Rått oljekjør er fossil politikk.

Bakgrunnen for denne lederen er Terje Søviknes’ oljepolitiske forslag til FrPs landsmøte om å åpne omstridte, verna og sårbare områder for petroleumsvirksomhet. Lofoten, Vesterålen og Senja er et slikt område.

Tf har mange gode kommentarer og motargumenter: -at det er et svært fossilt forslag, -at det er brudd på avtalen med Venstre og KrF, -at forurensende fossil energi må sjaltes ut så raskt som mulig og sammenligner det med å satse på analoge filmruller når verden er blitt digital.

Foto: Marian Leonhardsen

Alle disse argumentene gjelder selvsagt også Senja, Lofoten og Vesterålen, men Tf’s omtanke for Møreblokkene, Jan Mayen, Svalbard og Barentshavet omfatter altså ikke det fiskerike Senjahavet og eventyrøya som er totalt avhengig av fiskerinæring og reiseliv. Tf har nemlig gått inn for å åpne/konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet.

Første steg i åpningsprosessen er å kartlegge ressursene med seismikk. Dette skremmer fisk, skader og dreper larver og yngel. Deretter prøveboring som forurenser, lovlig og ulovlig. Begge deler innebærer arealkonflikt med fiskerinæringa på en svært smal kontinentalsokkel, på det smaleste under ei mil fra fjæresteinene på Andøya.

Det er uforståelig at Troms folkeblad argumenterer for å åpne et av verdens rikeste og viktigste gyte- og fangstområder for oljeboring når man på lederplass erkjenner at rått oljekjør er fossil politikk som må sjaltes ut snarest. God næringspolitikk for området er det i hvertfall ikke!

Wench Cumming
Leder Fokeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja